Ella Henderson – Alibi (feat. Rudimental) Isizulu Lyrics & Isizulu Izinguqulo

Ividyo Kliphu

Lyrics

You better run and hide, baby, I know where you were last night
– Kungcono ugijime ucashe, baby, ngiyazi ukuthi wawukuphi izolo ebusuku
So I’m lightin’ up the sky, settin’ fire to your paradise
– Ngakho ngikhanyisa isibhakabhaka, ngishise ipharadesi lakho
You ain’t got no, you ain’t got no, you ain’t got no alibi
– Awunayo i-cha, awunayo i-cha, awunayo i-alibi
You ain’t got no, you ain’t got no, you ain’t got no alibi
– Awunayo i-cha, awunayo i-cha, awunayo i-alibi

You better run and hide, baby, I know where you were last night
– Kungcono ugijime ucashe, baby, ngiyazi ukuthi wawukuphi izolo ebusuku
So I’m lightin’ up the sky, settin’ fire to your paradise
– Ngakho ngikhanyisa isibhakabhaka, ngishise ipharadesi lakho
You better run and hide, baby, I know where you were last night
– Kungcono ugijime ucashe, baby, ngiyazi ukuthi wawukuphi izolo ebusuku
So I’m lightin’ up the sky, settin’ fire to your paradise
– Ngakho ngikhanyisa isibhakabhaka, ngishise ipharadesi lakho
You ain’t got no, you ain’t got no, you ain’t got no alibi
– Awunayo i-cha, awunayo i-cha, awunayo i-alibi
You ain’t got no, you ain’t got no, you ain’t got no alibi
– Awunayo i-cha, awunayo i-cha, awunayo i-alibi

Gotta say I’m sorry and that liquor made me
– Kumelwe ngithi ngiyaxolisa nokuthi utshwala bangenza
Your mama never tell you how to treat a lady?
– Umama wakho akalokothi akutshele indlela yokuphatha owesifazane?
By this time tomorrow, you gon’ really hate me
– Ngalesi sikhathi kusasa, uzongizonda ngempela
Bet you wish you never played me
– Bheja ufisa ungalokothi wadlala nami

You took her in our bed, you got no respect
– Wamthatha embhedeni wethu, awuzange uhlonishwe
What did you expect? Now I burned this house down
– Yini owawuyilindele? Manje ngashisa le ndlu
To the left, I’m on to the next
– Ngakwesobunxele, ngingakwesobunxele
I’ma get my sweet revenge
– Ngithola impindiselo yami emnandi

Tell me, how do you lie so easily?
– Ngitshele, uqamba amanga kanjani kalula kangaka?
You’ve been messin’ with her, don’t mess with me
– Ubulokhu umdlwengula naye, ungangidlwenguli
Tell me, how do you lie so easily?
– Ngitshele, uqamba amanga kanjani kalula kangaka?
You’ve been messin’ with her, don’t mess with me
– Ubulokhu umdlwengula naye, ungangidlwenguli

You better run and hide, baby, I know where you were last night
– Kungcono ugijime ucashe, baby, ngiyazi ukuthi wawukuphi izolo ebusuku
So I’m lightin’ up the sky, settin’ fire to your paradise
– Ngakho ngikhanyisa isibhakabhaka, ngishise ipharadesi lakho
You better run and hide, baby, I know where you were last night
– Kungcono ugijime ucashe, baby, ngiyazi ukuthi wawukuphi izolo ebusuku
So I’m lightin’ up the sky, settin’ fire to your paradise
– Ngakho ngikhanyisa isibhakabhaka, ngishise ipharadesi lakho

(You ain’t got no, you ain’t got no, you ain’t got no alibi)
– (Awunayo cha, awunayo cha, awunayo i-alibi)
You got no alibi
– Awunalo i alibi
(You ain’t got no, you ain’t got no, you ain’t got no alibi)
– (Awunayo cha, awunayo cha, awunayo i-alibi)
No, no
– Cha, cha
(You ain’t got no, you ain’t got no, you ain’t got no alibi) mm-mm
– (Awunayo cha, awunayo cha, awunayo i-alibi) mm-mm
(You ain’t got no, you ain’t got no, you ain’t got no alibi)
– (Awunayo cha, awunayo cha, awunayo i-alibi)
Oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh
– Oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh, oh

(You ain’t got no, you ain’t got no, you ain’t got no alibi)
– (Awunayo cha, awunayo cha, awunayo i-alibi)
You got no alibi
– Awunalo i alibi
(You ain’t got no, you ain’t got no, you ain’t got no alibi)
– (Awunayo cha, awunayo cha, awunayo i-alibi)
Oh, no
– Oh, cha
(You ain’t got no, you ain’t got no, you ain’t got no alibi)
– (Awunayo cha, awunayo cha, awunayo i-alibi)
(You ain’t got no, you ain’t got no, you ain’t got no alibi)
– (Awunayo cha, awunayo cha, awunayo i-alibi)
You ain’t got no alibi
– Awunalo i alibi


Ella Henderson

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: