Foo Fighters – Everlong Isizulu Lyrics & Isizulu Izinguqulo

Ividyo Kliphu

Lyrics

Hello
– Sawubona
I’ve waited here for you
– Ngikulindele lapha
Everlong
– Isikhathi eside
Tonight
– Namuhla ebusuku
I throw myself into
– Ngiziphonsa ngaphakathi
And out of the red, out of her head, she sang
– Futhi ngaphandle kokubomvu, ngaphandle kwekhanda lakhe, wahlabelela

Come down
– Wehla
And waste away with me
– Futhi ngichithe nami
Down with me
– Phansi nami
Slow how
– Indlela ehamba kancane
You wanted it to be
– Wawufuna kube njalo

I’m over my head, out of her head she sang
– Ngingaphezu kwekhanda lami, ngingaphandle kwekhanda lakhe wayecula
And I wonder, when I sing along with you
– Futhi ngiyazibuza, lapho ngicula kanye nawe
If everything could ever feel this real forever
– Uma konke kungase kubonakale kungokoqobo kuze kubeeverade
If anything could ever be this good again
– Uma kukhona okungaba kuhle kangaka futhi
The only thing I’ll ever ask of you
– Okuwukuphela kwento engiyoke ngikubuze yona
You gotta promise not to stop when I say when
– Kumelwe uthembise ukuthi ngeke uyeke lapho ngithi nini
She sang
– Wayecula

Breathe out
– Phefumula
So I can breathe you in
– Ngakho ngingakuphefumula
Hold you in
– Bamba wena
And now
– Futhi manje
I know you’ve always been there
– Ngiyazi ukuthi ubulokhu ukhona

Out of your head, out of my head I sang
– Ngaphandle kwekhanda lakho, ngaphandle kwekhanda lami ngacula

And I wonder when I sing along with you
– Futhi ngiyazibuza ukuthi ngicula nini nawe
If everything could ever feel this real forever
– Uma konke kungase kubonakale kungokoqobo kuze kubeeverade
If anything could ever be this good again
– Uma kukhona okungaba kuhle kangaka futhi
The only thing I’ll ever ask of you
– Okuwukuphela kwento engiyoke ngikubuze yona
You gotta promise not to stop when I say when
– Kumelwe uthembise ukuthi ngeke uyeke lapho ngithi nini
She sang
– Wayecula

And I wonder
– Futhi ngiyazibuza
If everything could ever feel this real forever
– Uma konke kungase kubonakale kungokoqobo kuze kubeeverade
If anything could ever be this good again
– Uma kukhona okungaba kuhle kangaka futhi
The only thing I’ll ever ask of you
– Okuwukuphela kwento engiyoke ngikubuze yona
You gotta promise not to stop when I say when
– Kumelwe uthembise ukuthi ngeke uyeke lapho ngithi nini


Foo Fighters

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: