Jain – Makeba Isizulu Lyrics & Isizulu Izinguqulo

Ividyo Kliphu

Lyrics

Ooohe, ooh
– U-oohe, u-ooh

Ooohe, ooh
– U-oohe, u-ooh

Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– U-Ooohe, Umakeba, Umakeba ma qué bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– Ngingayithola yini i- ” oohe?”Umakeba
Makes my body dance for you
– Yenza umzimba wami udansele wena
Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– U-Ooohe, Umakeba, Umakeba ma qué bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– Ngingayithola yini i- ” oohe?”Umakeba
Makes my body dance for you
– Yenza umzimba wami udansele wena
Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– U-Ooohe, Umakeba, Umakeba ma qué bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– Ngingayithola yini i- ” oohe?”Umakeba
Makes my body dance for you
– Yenza umzimba wami udansele wena
Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– U-Ooohe, Umakeba, Umakeba ma qué bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– Ngingayithola yini i- ” oohe?”Umakeba
Makes my body dance for you
– Yenza umzimba wami udansele wena

I want to hear your breath just next to my soul
– Ngifuna ukuzwa umoya wakho eduze komphefumulo wami
I want to feel oppress without any rest
– Ngifuna ukuzizwa ngicindezelekile ngaphandle kokuphumula
I want to see you sing
– Ngifuna ukukubona ucula
I want to see you fight
– Ngifuna ukukubona ulwa
Because you are the real beauty of human right
– Ngoba ubuhle bangempela bamalungelo abantu

Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– U-Ooohe, Umakeba, Umakeba ma qué bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– Ngingayithola yini i- ” oohe?”Umakeba
Makes my body dance for you
– Yenza umzimba wami udansele wena
Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– U-Ooohe, Umakeba, Umakeba ma qué bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– Ngingayithola yini i- ” oohe?”Umakeba
Makes my body dance for you
– Yenza umzimba wami udansele wena

Nobody can beat the Mama Africa
– Akekho onganqoba Umama Afrika
You follow the beat that she’s going to give ya
– Ulandela isigqi azokunika sona
Only her smile can all make it go
– Ukumamatheka kwakhe kuphela okungenza konke kuhambe
The sufferation of a thousand more
– Ukuhlupheka kwabanye abayinkulungwane

Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– U-Ooohe, Umakeba, Umakeba ma qué bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– Ngingayithola yini i- ” oohe?”Umakeba
Makes my body dance for you
– Yenza umzimba wami udansele wena
Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– U-Ooohe, Umakeba, Umakeba ma qué bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– Ngingayithola yini i- ” oohe?”Umakeba
Makes my body dance for you
– Yenza umzimba wami udansele wena
Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– U-Ooohe, Umakeba, Umakeba ma qué bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– Ngingayithola yini i- ” oohe?”Umakeba
Makes my body dance for you
– Yenza umzimba wami udansele wena
Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– U-Ooohe, Umakeba, Umakeba ma qué bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– Ngingayithola yini i- ” oohe?”Umakeba
Makes my body dance for you
– Yenza umzimba wami udansele wena

Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– U-Ooohe, Umakeba, Umakeba ma qué bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– Ngingayithola yini i- ” oohe?”Umakeba
Makes my body dance for you
– Yenza umzimba wami udansele wena
Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– U-Ooohe, Umakeba, Umakeba ma qué bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– Ngingayithola yini i- ” oohe?”Umakeba
Makes my body dance for you
– Yenza umzimba wami udansele wena

Ooohe, Makeba ma qué bella
– U-Ooohe, Umakeba ma qué bella

Ooohe, Makeba ma qué bella
– U-Ooohe, Umakeba ma qué bella
Ooohe, Makeba ma qué bella
– U-Ooohe, Umakeba ma qué bella
Ooohe, Makeba ma qué bella
– U-Ooohe, Umakeba ma qué bella
Ooohe, Makeba ma qué bella
– U-Ooohe, Umakeba ma qué bella


Jain

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: