Marika Hackman – I Follow Rivers Isizulu Lyrics & Isizulu Izinguqulo

Ividyo Kliphu

Lyrics

Oh, I beg you
– Oh, ngiyakuncenga
Can I follow?
– Ngingakwazi ukulandela?
Oh, I ask you
– Oh, ngiyakubuza
Why not always?
– Kungani kungenjalo ngaso sonke isikhathi?

Be the ocean
– Yiba ulwandle
Where I unravel
– Lapho ngivula khona
Be my only
– Yiba owami kuphela
Be the water where I’m wading
– Yiba amanzi lapho ngihamba khona

You’re my river running high
– Wena ungumfula wami ophakeme
Run deep, run wild
– Gijimani ekujuleni, gijimani endle

I follow, I follow you
– Ngiyakulandela, ngiyakulandela
Deep sea, baby, I follow you
– Ulwandle olujulile, baby, ngiyakulandela
I follow, I follow you
– Ngiyakulandela, ngiyakulandela
Dark room, honey
– Igumbi elimnyama, uju
I follow you
– Ngiyakulandela

He’s a message
– Ungumyalezo
I’m the runner
– Ngingumgijimi
He’s a rebel
– Uyisihlubuki
I’m a daughter waiting for you
– Ngingumfana indodakazi elinde wena

You’re my river running high
– Wena ungumfula wami ophakeme
Run deep, run wild
– Gijimani ekujuleni, gijimani endle

I follow, I follow you
– Ngiyakulandela, ngiyakulandela
Deep sea, baby, I follow you
– Ulwandle olujulile, baby, ngiyakulandela
I follow, I follow you
– Ngiyakulandela, ngiyakulandela
Dark room, honey
– Igumbi elimnyama, uju
I follow you
– Ngiyakulandela

You’re my river runnin’ high
– Wena ungumfula wami ogeleza phezulu
Run deep, run wild
– Gijimani ekujuleni, gijimani endle

I follow, I follow you
– Ngiyakulandela, ngiyakulandela
Deep sea, baby, I follow you
– Ulwandle olujulile, baby, ngiyakulandela
I follow, I follow you
– Ngiyakulandela, ngiyakulandela
Dark room, honey
– Igumbi elimnyama, uju
I follow you
– Ngiyakulandela


Marika Hackman

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: