Qing Madi – American Love Isizulu Lyrics & Isizulu Izinguqulo

Ividyo Kliphu

Lyrics

Travelled ’round the world, I no cast
– Ngahamba ‘ngizungeza umhlaba, anginalo iqembu labadlali
But if I climb the train, e don pass you
– Kodwa uma ngikhuphuka isitimela, e don pass you
Traveled ’round the world, now I found you
– Wahamba ‘ emhlabeni wonke, manje sengikutholile
And if I catch the plane, e don catch
– Futhi uma ngibamba indiza, e don catch
And I hope you gon’ fly away today, ajé
– Futhi ngithemba ukuthi uzondiza namuhla, ajé
Yeah, I hope you gon’ fly away today, ajé
– Yebo, ngithemba ukuthi uzondiza namuhla, ajé

Hmm, but you know say I fly
– Hmm, kodwa uyazi ukuthi ngiyandiza
So no dey reject me, oh, I’m calling
– Ngakho cha dey ungenqabe, oh, ngiyabiza
I dey try, but you no dey get me tí bá n kọrin
– Ngiyazama, kodwa nina ningangitholi tí bá n kŏrin
You go like fly
– Uhamba njengempukane
Allow me to spoil you with my money
– Ngivumele ngikonakalise ngemali yami
You don cover my, cover my head o
– Wena don ukumboza my, ukumboza ikhanda lami o

Bet you never met a girl you go wife up o
– Ukubheja awukaze uhlangane nentombazane uya unkosikazi o
And I’ma hold you down o
– Futhi ngiyakubamba o
Bet you never met a girl you go wife up o
– Ukubheja awukaze uhlangane nentombazane uya unkosikazi o
And I’ma hold you down o
– Futhi ngiyakubamba o
Hold you down with no excuse
– Bamba wena phansi ngaphandle kwesizathu
Nobody fit damn you, boy
– Akekho ofanelana nawe, mfana
Bet you never met a girl you go wife up o
– Ukubheja awukaze uhlangane nentombazane uya unkosikazi o
And I’ma hold you down, oh, down o
– Futhi ngiyakubamba phansi, oh, phansi o

American love
– Uthando lwasemelika
Carry you go Tokyo
– Hamba uye Etokyo
Anywhere you want to go
– Kuphi ufuna ukuya
Anywhere you want to go
– Kuphi ufuna ukuya
And I’ma give you some, hmm, Nigerian love
– Futhi ngikunika okuthile, hmm, uthando Lwasenigeria
Carry you go Jalingo
– Hamba nawe jalingo
Anywhere you want to go
– Kuphi ufuna ukuya
Anywhere you want to go
– Kuphi ufuna ukuya

Travelled ’round the world, I no cast
– Ngahamba ‘ngizungeza umhlaba, anginalo iqembu labadlali
But if I climb the train, e don pass you
– Kodwa uma ngikhuphuka isitimela, e don pass you
Traveled ’round the world, now I found you
– Wahamba ‘ emhlabeni wonke, manje sengikutholile
And if I catch the plane, e don catch
– Futhi uma ngibamba indiza, e don catch
And I hope you gon’ fly away today, ajé
– Futhi ngithemba ukuthi uzondiza namuhla, ajé
I hope you gon’ fly away today, ajé
– Ngithemba ukuthi uzondiza namuhla, ajé

Hmm, but you know say I fly
– Hmm, kodwa uyazi ukuthi ngiyandiza
So no dey reject me, oh, I’m calling
– Ngakho cha dey ungenqabe, oh, ngiyabiza
I dey try, but you no dey get me tí bá n kọrin
– Ngiyazama, kodwa nina ningangitholi tí bá n kŏrin
You go like fly
– Uhamba njengempukane
Allow me to spoil you with my money
– Ngivumele ngikonakalise ngemali yami
You don cover my, cover my head go o
– Wena don ukumboza my, ukumboza ikhanda lami hamba o

Bet you never met a girl you go wife up o
– Ukubheja awukaze uhlangane nentombazane uya unkosikazi o
And I’ma hold you down o
– Futhi ngiyakubamba o
Bet you never met a girl you go wife up o
– Ukubheja awukaze uhlangane nentombazane uya unkosikazi o
And I’ma hold you down o
– Futhi ngiyakubamba o
Hold you down with no excuse
– Bamba wena phansi ngaphandle kwesizathu
Nobody fit damn you
– Akekho ofanelana nawe
Bet you never met a girl you go wife up o
– Ukubheja awukaze uhlangane nentombazane uya unkosikazi o
And I’ma hold you down, oh, down o
– Futhi ngiyakubamba phansi, oh, phansi o

American love
– Uthando lwasemelika
Carry you go Tokyo
– Hamba uye Etokyo
Anywhere you want to go
– Kuphi ufuna ukuya
Anywhere you want to go
– Kuphi ufuna ukuya
And I go give you some, hmm, Nigerian love
– Futhi ngizokunika okuthile, hmm, uthando Lwasenigeria
Carry you go Jalingo
– Hamba nawe jalingo
Anywhere you want to go
– Kuphi ufuna ukuya
Anywhere you want to go
– Kuphi ufuna ukuya


Qing Madi

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: