Shallipopi – Oscroh (Pepperline) Isizulu Lyrics & Isizulu Izinguqulo

Ividyo Kliphu

Lyrics

Only one Pluto Presido
– Ipluto Presido eyodwa kuphela
Yeah
– Yebo
Dem call me Shallipopi
– Dem ngibize Shallipopi

The lifestyle cost na you nor know say, na you nor know
– Indlela yokuphila ibiza na nina ningazi nithi, nina ningazi
The lifestyle cost na you nor know say (nagode), na you nor know
– Indlela yokuphila ibiza na wena noma wazi say (nagode), na wena noma wazi
Just dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
– Just dey oda oscroh, oda oscroh, nje dey oda oscroh
Just dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
– Just dey oda oscroh, oda oscroh, nje dey oda oscroh
Pluto boy no love that make me king of OS
– Upluto boy akukho uthando olungenza ngibe yinkosi YASE OS
No bitch boy no love that make me king of OS
– Ayikho i bitch boy ayikho uthando olungenza ngibe yinkosi YASE os
Since the day I was born, day I was born I dey order oscroh say
– Kusukela ngosuku engazalwa ngalo, usuku engazalwa ngalo ngifuna umyalo oscroh uthi
Since the day I was born, day I was born I dey order oscroh
– Kusukela ngosuku engazalwa ngalo, usuku engazalwa ngalo myalelo oscroh

Let me tie my pepperline-line-line
– Ake ngibophe umugqa wami we-pepperline
Pepperline-line
– Umzila wepepperline
Pepperline-line-line
– Umzila wepepperline
Pepperline-line
– Umzila wepepperline
Pepperline-line-line
– Umzila wepepperline
Pepperline-line
– Umzila wepepperline

Let me tie my pepperline-line
– Ake ngibophe umugqa wami wepepperline
Pepperline-line-line
– Umzila wepepperline
Pepperline-line
– Umzila wepepperline
Pepperline-line-line
– Umzila wepepperline
Pepperline-line
– Umzila wepepperline
Pepperline-line-line
– Umzila wepepperline
Pepperline-line
– Umzila wepepperline
Let me tie my pepperline-line
– Ake ngibophe umugqa wami wepepperline

Suffery match that Mercedes
– Ukuhlupheka kuyafana ukuthi Imercedes
Put that gear for control Z
– Beka ukuthi gear for control Z
Hmm, ahh cellophane
– Ihmm, ahh i-cellophane
Try go tear your cellophane
– Zama go ukudabuka cellophane yakho
Suffery match that Mercedes
– Ukuhlupheka kuyafana ukuthi Imercedes
Put that gear for control Z
– Beka ukuthi gear for control Z
Hmm. ahh kerosene
– Ihmm. ahh uphethiloli
You wan go pour my kerosene
– Ufuna ukuya uthele uphethiloli wami

You know I’m a gang
– Uyazi ukuthi ngiyiqembu
You know I’m a gangster
– Uyazi ukuthi ngiyisigebengu
Enemies fast, sha-shalli faster
– Izitha fast, sha-shalli ngokushesha
Any man that mend me is a bastard
– Noma yimuphi umuntu ongilungisayo uyisiphukuphuku
Try dey stay lowkey no cast am
– Zama dey st lowkey akukho cast am
No dey cast, no dey cast am
– Ayikho i-dey cast, ayikho i-dey cast am
It’s half pass, it’s half pass one
– Ingxenye idlula, ingxenye idlula eyodwa
Men on guard, men dey guarder
– Amadoda aqaphile, amadoda ayaqapha
Blowing ganj (clear road), blowing ganja
– Ukuqhuma kweganj (umgwaqo ocacile), ukuqhuma kweganja

They say me na philosopher
– Bathi mina na isazi sefilosofi
I dey study philosophy say
– Ngiyafunda ifilosofi ngithi
Too hot you can’t handle me
– Kushisa kakhulu awukwazi ukungiphatha
Full squad under canopy
– Iqembu eligcwele ngaphansi kwesembozo
What cannot be say cannot be
– Lokho okungeke kushiwo akunakushiwo
So no go commity felony
– Ngakho akukho ukuhlanganyela ubugebengu
Plutomanias all of them know me
– Izithelo ze-plutomania bonke bayangazi
Wahala say
– Uwahala uthi

The lifestyle cost na you nor know say, na you nor know
– Indlela yokuphila ibiza na nina ningazi nithi, nina ningazi
The lifestyle cost na you nor know say (nagode), na you nor know
– Indlela yokuphila ibiza na wena noma wazi say (nagode), na wena noma wazi
Just dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
– Just dey oda oscroh, oda oscroh, nje dey oda oscroh
Just dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
– Just dey oda oscroh, oda oscroh, nje dey oda oscroh
Pluto boy no love that make me king of OS
– Upluto boy akukho uthando olungenza ngibe yinkosi YASE OS
No bitch boy no love that make me king of OS
– Ayikho i bitch boy ayikho uthando olungenza ngibe yinkosi YASE os
Since the day I was born, day I was born I dey order oscroh say
– Kusukela ngosuku engazalwa ngalo, usuku engazalwa ngalo ngifuna umyalo oscroh uthi
Since the day I was born, day I was born I dey order oscroh
– Kusukela ngosuku engazalwa ngalo, usuku engazalwa ngalo myalelo oscroh

(Pepperline-line-line)
– (Pepperline-umugqa-umugqa)
(Pepperline-line-line)
– (Pepperline-umugqa-umugqa)
(Pepperline-line)
– (Pepperline-line)
(Let me tie my pepperline-line)
– (Ngivumele ngibophe umugqa wami we-pepperline)


Shallipopi

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: