çevirce | wiki, about all languages and their translations

 • Mayelana Nokuhunyushwa Kwesizulu

  Ukuhumusha ngesizulu kuyindlela ethandwayo yokuhumusha ngolimi Lwase-Afrika edinga ukuthi umhumushi abe nokuqonda okujulile ngolimi namasiko. Lolu hlobo lokuhumusha luvame ukusetshenziselwa imibhalo yezohwebo, yezomthetho neyezokwelapha. Ibuye isetshenziselwe ukuhumusha imibhalo yomkhakha wezemfundo, njengezincwadi zesikole. Ulimi Lwesizulu lukhulunywa kabanzi ezindaweni eziningi kulo Lonke Elase-Afrika, ikakhulukazi Eningizimu Afrika. Kulinganiselwa ukuthi kunabantu abangaphezu kwezigidi ezingu-11 abakhuluma lolu limi. Lokhu kwenza…

 • Mayelana Nokuhunyushwa Kwesigreki

  Njengenye yamagatsha olimi asendulo kakhulu, ukuhumusha ngesigreki sekuyingxenye ebalulekile yokuxhumana amakhulu eminyaka. Ulimi lwesigreki lunomlando omude nethonya elikhulu ezilimini zanamuhla, okwenza lube isici esibalulekile ekuxhumaneni kwamazwe ngamazwe. Abahumushi abangamagreki banendima ebalulekile ekuvaleni igebe phakathi kwamasiko nasekuhlinzekeni ukumelwa okunembile kwencazelo yombhalo. Ngokuvamile ukuhunyushwa kwesigreki kwenziwa kusuka esigrekini Sanamuhla kuya kolunye ulimi. Futhi ingenye yezilimi ezivame kakhulu…

 • Mayelana Nokuhunyushwa Kwesiyiddish

  Isiyiddish siwulimi lwasendulo olunezimpande Ejalimane Lekhulu le-10, nakuba besilokhu sikhulunywa Eyurophu Ephakathi nesempumalanga kusukela enkathini ephakathi. Kuyinhlanganisela yezilimi eziningana, ikakhulukazi isijalimane, isiheberu, Isi-aramu Nesislavic. Ngezinye izikhathi isiyiddish sibhekwa njengesilimi, kodwa empeleni, siwulimi oluphelele olunesakhiwo salo, indlela yalo yokubhala, nesigama salo. Ukusetshenziswa kolimi kuye kwancipha emakhulwini eminyaka ngenxa yokufuduka, ukuhlanganiswa, kanye nezinguquko ezimweni zenhlalo, kodwa kusakhulunywa…

 • Mayelana Nokuhunyushwa Kwe-Yakut

  Isiyakut siwulimi Lwesiturkic olukhulunywa abantu abangaphezu kwesigamu sesigidi enyakatho-mpumalanga Yerussia. Njengoba lolu limi lusanda kuthola ukuqashelwa ngokusemthethweni, kusadingeka kakhulu izinsizakalo zokuhumusha Zesiyakut. Kulesi sihloko, sizohlola ukubaluleka kokuhumusha ku – yakut futhi sixoxe ngezinselelo ezihambisana nale nqubo. Ulimi Lwesiyakut alukhulunywa Erussia Kuphela, kodwa nasemazweni .engemongolia, Ichina Nekazakhstan. Lokhu kusho ukuthi kunesidingo samazwe ngamazwe sezinsizakalo zokuhumusha I-yakut…

 • Mayelana Translosa Translation

  Isixhosa siwulimi olusemthethweni Eningizimu Afrika, olukhulunywa izigidi zabantu bakulesi sifunda. Ingxenye yezilimi zamabantu futhi inezilimi eziningi. Kwabaningi, Isixhosa siwulimi okunzima ukulufunda; kodwa, singahunyushelwa kulabo abafisa ukuxhumana nabantu abakhuluma Isixhosa. Kulabo abafuna ukuhumushela Isixhosa esingisini, isici esibaluleke kakhulu ukuthola umhumushi onekhono. Umhumushi kufanele abe nobuchwepheshe kuzo zombili izilimi kanye nokuqonda ama-nuances olimi. Lokhu kuzoqinisekisa ukunemba kokuhumusha.…

 • Mayelana Nokuhunyushwa Kwesivietnam

  Isivietnam siwulimi oluyingqayizivele olunama-alfabhethi,, izilimi kanye nemithetho yohlelo lolimi eyenza kube olunye lwezilimi eziyinselele kakhulu ukuhumusha. Ngenxa yalokho, labo abafuna izinguqulo ezinembile kumelwe baqasha umhumushi wasevietnam onguchwepheshe oqonda imininingwane ehlukahlukene yolimi namasiko. Evietnam, ulimi lukazwelonke lubizwa ngokuthi itiếng Việt, okuhunyushwa ngokuthi “ulimi Lwesivietnam.”Lolu limi lunezilimi zalo eziningi nezigqi ezihlukahluka kuye ngesifunda futhi ngokuvamile kwenza kube…

 • Mayelana Urdu Translation

  Isi-Urdu siwulimi olubalulekile oselusetshenziswe Ezwekazini Lasendiya amakhulu eminyaka. Kukhulunywa izigidi zabantu, Endiya Nasepakistan, futhi kuwulimi olusemthethweni kuwo womabili la mazwe. Isi-Urdu siwulimi Lwesi-Indo-Aryan futhi sisekelwe olimini lwesipheresiya nolwesi-arabhu. Kuye kwavela ngokuhamba kwesikhathi futhi namuhla, kungabonakala ezingxenyeni eziningi zomhlaba, NJENGE-UK Nepacific Islands. Ngenxa yokubaluleka kwayo, akumangalisi ukuthi kunesidingo esikhulu sezinsizakalo zokuhumusha Isi-Urdu. Akukhona nje ukuthi ifunwa…

 • Mayelana Translation Ukraine

  Ukuhumusha isi-ukraine kubalulekile kumabhizinisi amaningi nezinhlangano ezidinga ukuxhumana nabantu abavela noma ngaphakathi Kwe-Ukraine. Kunezinsizakalo eziningi ezitholakalayo ukuze zibasize bafinyelele izilaleli ezihlosiwe, kusukela kubahumushi abazimele kuya ezinkampanini ezikhethekile zokuhumusha. Isidingo sokuhunyushwa kwesi-ukraine siyaqhubeka sikhula njengoba umnotho wezwe nobudlelwano bamazwe ngamazwe buqhubeka nokwanda. Isici esibaluleke kakhulu uma kuziwa ekuhumusheni isi-ukraine ukuthola umhumushi oneziqu nobuchwepheshe obudingekayo ukuze ahumushe…

 • Mayelana Nokuhunyushwa Kwesi-Udmurt

  Ukuhumusha isi-Udmurt inqubo yokuhumusha imibhalo isuka olimini olulodwa iye olimini Lwesi-Udmurt. Ulimi Lwesi-Udmurt luwulimi Lwesi-Finno-Ugric olukhulunywa ngabantu base-Udmurt abahlala Eriphabhulikhi Yase-Udmurt, etholakala Enkabeni Yerussia. Lolu limi lunomlando namasiko acebile, futhi luwulimi olusemthethweni Eriphabhuliki Yase-Udmurt. Nakuba lolu limi lungase lubhekwe njengolungamelwe kahle ezingxenyeni eziningi zomhlaba, lusalokhu luwulimi olubalulekile kulabo abavela kule ndawo noma abanesithakazelo olimini, emasikweni…

 • Mayelana Translation Turkish

  Isiturkey siwulimi lwasendulo, oluphilayo olunezimpande E-Asia ephakathi, oluthatha izinkulungwane zeminyaka, futhi olusetshenziswa izigidi zabantu emhlabeni wonke. Nakuba kungavamile njengolimi lwangaphandle, isiturkey siye sabona isithakazelo esivuselelekayo nesidingo sezinsizakalo zokuhumusha, ikakhulukazi entshonalanga Yurophu njengoba izwe liba nomhlaba wonke futhi lixhumene. Ngenxa yomlando wayo omude futhi oyinkimbinkimbi, isiturkey singolunye lwezilimi eziveza kakhulu emhlabeni, ezinama-nuances amasiko kanye ne-syntax efakwe…

Kitap tavsiyeleriniz var mı?