ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਰੇ

ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਹੋ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਟਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਫ੍ਰੈਂਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ. ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਲੇਖ ਜਾਂ ਸੰਖੇਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਅਨੁਵਾਦ ਸੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਨੁਵਾਦ ਸੰਦ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸਹੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਲੇਖ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਨੁਵਾਦਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ ਤੇ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸੂਖਮਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਚਿਤ ਵਿਆਕਰਣ ਅਤੇ ਸੰਟੈਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ.

ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਫਰਾਂਸ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ । ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੂਲ ਬੁਲਾਰੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਹੈ.

ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱ.ਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਆਖਿਰਕਾਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਵ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ.


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir