Kategori: Белоруски

  • За Беларуския Превод

    Беларус е източноевропейска държава, граничеща с Русия, Украйна, Полша, Литва и Латвия. Преводът на документи, литература и уебсайтове на беларуски език е важна част от международната комуникация не само между беларусите и други народи, но и в самата страна. С население от почти 10 милиона души е от съществено значение да можете да превеждате ефективно…

  • За Беларуския Език

    В кои държави се говори български език? Беларуският език се говори предимно в Беларус и в някои райони на Русия, Украйна, Литва, Латвия и Полша. Каква е историята на българския език? Оригиналният език на беларуския народ е старославянският. Този език се появява през 11 век и е език от епохата на Киевска Рус преди упадъка…