Kategori: Румънски

  • За Румънския Превод

    Румъния е красива страна, разположена в Източна Европа, която има свой уникален език. Официалният език в Румъния е румънски и е Романски език, тясно свързан с италиански, френски, испански и португалски. Това води до богата културна традиция и разнообразно езиково наследство. За хората, които не са запознати с румънския език, Преводът може да бъде трудна…

  • За Румънския Език

    В кои държави се говори румънски език? Румънски се говори предимно в Румъния и Република Молдова, както и в части от Албания, България, Унгария, Сърбия и Украйна. Той е и официален език в няколко страни и региони, включително автономната провинция Войводина (Сърбия), непризнатата Приднестровска република (Молдова) и автономния планински регион Гагаузия (Молдова). Каква е историята…