Kategori: Якутски

  • За Якутски Превод

    Якутският е тюркски език, говорен от над половин милион души в Североизточна Русия. Тъй като езикът едва наскоро получи официално признание, все още има значително търсене на преводачески услуги на Якут. В тази статия ще разгледаме значението на превода В и от Якут и ще обсъдим предизвикателствата, свързани с този процес. Якутският език се говори…

  • За Якутския Език

    В кои страни се говори Якутски език? Якутският език се говори в Русия, Китай и Монголия. Каква е историята на якутския език? Якутският език е тюркски език, принадлежащ към Каспийската подгрупа на северозападните тюркски езици. Говори се от около 500 000 души в Република Саха на Русия, главно в водосборния басейн на река Лена и…