Kategori: Узбекски

  • За Узбекския Превод

    Узбекският превод е процес на превод на писмени документи, гласови съобщения, мултимедия, уеб сайтове, аудио файлове и много други форми на комуникация на узбекски език. Основната целева аудитория за узбекски превод са хората, които говорят узбекски като първи език, включително тези, които живеят в Узбекистан, Афганистан, Казахстан и други страни от Централна Азия. Когато става…

  • За Узбекския Език

    В кои страни се говори узбекски език? Узбекски се говори в Узбекистан, Афганистан, Таджикистан, Казахстан, Туркменистан, Киргизстан, Русия и Китай. Каква е историята на узбекския език? Узбекският език е Източен тюркски език, който принадлежи към карлукския клон на тюркското езиково семейство. Говори се от около 25 милиона души, предимно в Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, Казахстан и…