Kategori: Chuvash

  • O Čuvaškom Prevodu

    Čuvaško prevođenje, poznato i kao čuvaška transliteracija, je specijalizovani oblik prevođenja koji se koristi za komunikaciju na Čuvaškom jeziku. Jezik je maternji za narod Čuvaša, koji naseljava dijelove Rusije i Ukrajine. To je jedan od turskih jezika i ima više od milion govornika, što ga čini važnim jezikom za prevođenje. Za pravilno prevođenje sa ili…

  • O Čuvaškom Jeziku

    U kojim zemljama se govori čuvaški jezik? Čuvaški jezik se govori uglavnom u Čuvaškoj Republici Rusiji, kao i u delovima Mari El, Tatarstana i Udmurtije u Rusiji, te u Kazahstanu i Ukrajini. Kakva je istorija Čuvaškog jezika? Čuvaški jezik je turski jezik kojim govori oko 1,5 miliona ljudi u Ruskoj Federaciji. Jedini je preživjeli član…