Kategori: Mari

  • O Mari Prevodu

    Mari prijevod: prevođenje jezika za kulturno razumijevanje Mari Translation je međunarodna prevodilačka služba koja premošćuje kulturne praznine pružajući tačne, visokokvalitetne prevode na više jezika. Osnovana 2012.godine, Mari Translation se etablirala kao lider u jezičkim uslugama i nudi niz prijevoda, uključujući one koji se odnose na medicinske, pravne, tehničke i marketinške projekte. Posvećenost kompanije da jezičke…

  • O Mari Jeziku

    U kojim zemljama se govori Mari jezik? Mari jezik se prvenstveno govori u Rusiji, iako postoje neki govornici u Estoniji i Ukrajini. To je službeni jezik u Mari El Republici, federalnom subjektu Rusije. Kakva je istorija Marijskog jezika? Mari jezik je član uralske jezičke porodice i maternji je jezik oko 450.000 ljudi u Mari El-u,…