Kategori: Slovenački

  • O Slovenačkom Prijevodu

    Slovenski je južnoslovenski jezik kojim govori oko 2 miliona ljudi u Evropi. Kao službeni jezik Slovenije, važan je jezik u regionu. Za one koji žele da komuniciraju sa slovenačkim govornim stanovništvom, dobijanje profesionalnih prevoda može pomoći da se osigura da su poruke i dokumenti tačni i efikasni. Prilikom odabira profesionalne usluge prevođenja važno je uzeti…

  • O Slovenačkom Jeziku

    U kojim zemljama se govori slovenački jezik? Slovenski je službeni jezik u Sloveniji i jedan od 23 službena jezika Evropske unije. Takođe se govori u dijelovima Austrije, Italije, Mađarske i Hrvatske. Kakva je istorija slovenačkog jezika? Slovenački jezik, deo južnoslovenske jezičke porodice, ima korene u Praslovenskom jeziku koji datira iz 6.veka. Ranoslovenski jezik bio je…