Kategori: Běloruska

  • O Běloruském Překladu

    Bělorusko je východoevropská země ohraničená Ruskem, Ukrajinou, Polskem, Litvou a Lotyšskem. Překlad dokumentů, literatury a webových stránek do běloruštiny je důležitou součástí mezinárodní komunikace nejen mezi Bělorusy a jinými národy, ale také v rámci samotné země. S populací téměř 10 milionů lidí je nezbytné umět efektivně překládat do běloruštiny, aby bylo možné efektivně komunikovat se…

  • O Běloruském Jazyce

    Ve kterých zemích se mluví běloruským jazykem? Běloruským jazykem se mluví především v Bělorusku a v určitých oblastech Ruska, Ukrajiny, Litvy, Lotyšska a Polska. Jaká je historie běloruského jazyka? Původní jazyk běloruského lidu byl staroslověnský. Tento jazyk se objevil v 11.století a byl jazykem éry Kyjevské Rusi před jeho úpadkem ve 13. století. Během této…