Kategori: Finský

  • O Finském Překladu

    Finské překladatelské služby jsou stále více žádané, protože finština se stává stále důležitějším jazykem pro globální podnikání. Překlad do finštiny vyžaduje velké množství odborných znalostí-nejen v jazyce, ale také ve finské kultuře, idiomy a nuance. Profesionální finské překlady vyžadují vysoce kvalifikovaného překladatele s hlubokým porozuměním jazyku a širokými kulturními znalostmi, které jsou potřebné k přesnému…

  • O Finském Jazyce

    Ve kterých zemích se mluví finským jazykem? Finský jazyk je úředním jazykem ve Finsku, kde má rodilé mluvčí, a ve Švédsku, Estonsku, Norsku a Rusku. Jaká je historie finského jazyka? Finština je členem ugrofinské jazykové rodiny a úzce souvisí s estonštinou a ostatními Uralskými jazyky. Předpokládá se, že nejčasnější formy finštiny byly mluveny kolem roku…