Kategori: Skotská Gaelština

  • O Překladu Skotské Gaelštiny

    Při cestování do Skotska nebo komunikaci s rodilými Skoty může být schopnost porozumět a komunikovat v tradičním jazyce země velkým přínosem. Skotská gaelština je jazyk, kterým místní obyvatelé z velké části mluví od svého vzniku před stovkami let. Je nezbytnou součástí porozumění historii, kultura a zvyky Skotska. Proto, naučit se základy jazyka prostřednictvím skotského gaelského…

  • O Skotském Gaelském Jazyce

    Ve kterých zemích se mluví skotskou gaelštinou? Skotskou gaelštinou se mluví především ve Skotsku, zejména v regionech vysočiny a ostrovů. Mluví se jím také v Novém Skotsku v Kanadě, kde je jediným oficiálně uznaným menšinovým jazykem v provincii. Jaká je historie skotského gaelského jazyka? Skotským gaelským jazykem se ve Skotsku mluví nejméně od 5.století a…