Kategori: Maltský

  • O Maltském Překladu

    Maltský překlad umožňuje lidem porozumět jazyku a kultuře Malty, ostrova ve Středozemním moři jižně od Sicílie. Úředním jazykem Malty je maltština, semitský jazyk, který je psán pomocí latinských znaků. Zatímco Maltština je podobná arabštině, má určité rozdíly, což ztěžuje těm, kteří nejsou rodilými mluvčími, porozumět bez maltského překladu. Maltština má dlouhou historii, kterou lze vysledovat…

  • O Maltském Jazyce

    Ve kterých zemích se mluví maltským jazykem? Maltština se primárně mluví na Maltě, ale mluví ji také členové Maltské diaspory v jiných zemích, jako je Austrálie, Kanada, Německo, Itálie, Spojené království a Spojené státy. Jaká je historie maltského jazyka? Maltský jazyk má velmi dlouhou a pestrou historii, s důkazy chodit s někým To zpět již…