Kategori: Udmurt

  • O Společnosti Udmurt Translation

    Udmurtský překlad je proces překladu textů z jednoho jazyka do Udmurtského jazyka. Udmurtský jazyk je Ugrofinský jazyk, kterým mluví Udmurtští lidé žijící v Udmurtské republice ve středním Rusku. Tento jazyk má bohatou historii a kulturu a je úředním jazykem v Udmurtské republice. I když lze tento jazyk považovat za nedostatečně zastoupený v mnoha částech světa,…

  • O Jazyce Udmurt

    Ve kterých zemích se mluví Udmurtským jazykem? Udmurtským jazykem se mluví především v Udmurtské Republice, která se nachází v oblasti Volhy v Rusku. Mluví se také v malých komunitách v jiných částech Ruska, stejně jako v sousedních zemích, jako je Kazachstán, Bělorusko a Finsko. Jaká je historie Udmurtského jazyka? Udmurtský jazyk je členem uralské jazykové…