Kategori: Dansk

  • Om Dansk Oversættelse

    Dansk oversættelse: en oversigt over tjenesten Dansk er det officielle sprog i Danmark, og det tales også almindeligt på Grønland og Færøerne. Som følge heraf er danske oversættelsestjenester blevet et stadig vigtigere redskab for både virksomheder og enkeltpersoner. Med sin lange og historiske historie er det danske sprog en hjørnesten i dansk kultur og identitet,…

  • Om Det Danske Sprog

    I hvilke lande tales det danske sprog? Det danske sprog tales hovedsageligt i Danmark og i visse områder af Tyskland og Færøerne. Det tales også i mindre grad af små samfund i Norge, Sverige og Canada. Hvad er det danske sprogs historie? Det danske sprog har en rig historie, der strækker sig over tusind år,…