Kategori: Svahili

  • Om Swahili Oversættelse

    Svahili er et sprog, der tales af over 50 millioner mennesker i Østafrika og De Store Søers Område. Det er et bantusprog, der er beslægtet med andre sprog, og det er et af de officielle sprog i Kenya. Svahili er et centralt sprog for kommunikation i hele Østafrika og bruges i vid udstrækning af talere…

  • Om Det Svahiliske Sprog

    I hvilke lande tales det Svahiliske sprog? Det er en af de vigtigste ting, som vi har gjort, at vi har fået en fælles holdning, og at vi har fået en fælles holdning. Det tales også i dele af Somalia, Etiopien, Sydafrika og Sydafrika. Hvad er historien om det Svahiliske sprog? Det Svahiliske sprog er…