Kategori: ರಚಿಸಲಾದ

  • ಮಲಯ ಅನುವಾದ ಬಗ್ಗೆ

    ಮಲಯ ಅನುವಾದ: ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಸಾಧನ ಇಂದಿನ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಬಹು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಗಳ ಅನುವಾದಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಮಲಯ ಭಾಷಾಂತರವು ಪ್ರಬಲ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಅವಕಾಶಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಲಯ, ಮಲೇಷಿಯನ್ ಅಥವಾ ಬಹಾಸಾ ಮೆಲಾಯು ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಷಿಯನ್ ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೂನಿಯಲ್ಲಿ…

  • ಮಲಯ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ

    ಯಾವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಯ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ? ಮಲಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಬ್ರೂನಿ, ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಏನು? ಮಲಯ ಭಾಷೆಯು ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮಲಯ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಸುಮಾತ್ರಾದ ಉತ್ತರ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬ್ರೂನಿ, ಪೂರ್ವ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಪಿಲಿಪಿನಾಸ್ನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಲಯ ಭಾಷೆ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ. ಪೂ. 2 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ…