Kategori: Lao

  • Om Lao Översättning

    Lao är det officiella språket i Laos och talas av miljontals människor i Sydostasien. Som ett resultat av dess ökande användning både hemma och utomlands blir pålitliga laotiska översättningstjänster allt vanligare och efterfrågade. För företag som är verksamma i eller Med Laos är korrekta laotiska översättningar avgörande för effektiv kommunikation, marknadsföring och till och med…

  • Om Det Laotiska Språket

    I vilka länder talas Lao? Laospråket talas främst i Laos och även i delar av Thailand, Kambodja, Burma, Vietnam och Kina. Vad är historien om Lao-språket? Lao är ett språk i Tai-Kadai-språkfamiljen, som främst talas i Laos och vissa delar av Thailand. Det är nära besläktat med andra Tai-Kadai-språk, inklusive thailändska och Shan. Ursprunget till…