Kategori: Kinesisk

  • Om Kinesisk Översättning

    Kinesisk Översättning: En Omfattande Guide Kina är fullt av möjligheter för företag som vill exportera sina produkter och tjänster till en stor, ständigt växande marknad. Men på grund av Kinas enorma storlek och dess många språk har många av dessa företag ett behov av kinesiska översättningstjänster av hög kvalitet. I den här artikeln kommer vi…

  • Om Det Kinesiska Språket

    I vilka länder talas det kinesiska språket? Kinesiska talas i Kina, Taiwan, Singapore, Malaysia, Indonesien, Thailand, Brunei, Filippinerna och andra länder med stora kinesiska diasporasamhällen. Vad är det kinesiska språkets historia? Det kinesiska språket är ett av de äldsta språken i världen, med en skriftlig historia som sträcker sig mer än 3500 år tillbaka. Man…