Kategori: Đan mạch

  • Về Bản Dịch Tiếng Đan Mạch

    Bản Dịch tiếng đan Mạch: Tổng Quan Về Dịch Vụ Tiếng đan mạch là ngôn ngữ Chính thức Của Đan mạch, và nó cũng thường được nói Ở Greenland và Quần đảo Faroe. Do đó, dịch vụ dịch thuật đan mạch đã trở thành một công cụ ngày càng quan trọng đối với các doanh…

  • Về Ngôn Ngữ Đan Mạch

    Ngôn ngữ đan mạch được nói ở những quốc gia nào? Tiếng đan mạch chủ yếu được nói ở Đan mạch và ở Một số khu vực Nhất định Của Đức và Quần đảo Faroe. Nó cũng được nói ở mức độ thấp hơn bởi các cộng đồng nhỏ Ở Na uy, Thụy điển và…