Kategori: Tiếng tây ban nha

  • Về Bản Dịch Tiếng Tây Ban Nha

    Tiếng tây ban nha là một trong những ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, với khoảng 500 triệu người bản ngữ. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi bản dịch tiếng tây ban nha là nhu cầu phổ biến trong các tổ chức kinh doanh và quốc tế. Cho…

  • Về Ngôn Ngữ Tây Ban Nha

    Ngôn ngữ tây ban nha được nói ở những quốc gia nào? Tiếng tây ban nha được nói Ở Tây ban nha, Mexico, Colombia, Argentina, Peru, Venezuela, Chile, Ecuador, Guatemala, Cuba, Bolivia, Cộng hòa Dominica, Honduras, Paraguay, Costa rica, El Salvador, Panama, Puerto Rico, Uruguay và Guinea Xích đạo. Lịch sử của ngôn ngữ tây…