Kategori: Phần lan

  • Về Bản Dịch Tiếng Phần Lan

    Dịch vụ dịch thuật phần lan ngày càng trở nên có nhu cầu vì phần lan đã trở thành một ngôn ngữ ngày càng quan trọng đối với kinh doanh toàn cầu. Dịch sang tiếng phần lan đòi hỏi rất nhiều chuyên môn – không chỉ về ngôn ngữ, mà còn về văn hóa, thành…

  • Về Ngôn Ngữ Phần Lan

    Ngôn ngữ phần lan được nói ở những quốc gia nào? Ngôn ngữ phần lan là một ngôn ngữ chính thức Ở Phần lan, nơi nó có người bản ngữ, Và Ở Thụy điển, Estonia, Na uy và Nga. Lịch sử của ngôn ngữ phần lan là gì? Phần lan là một thành viên của…