Kategori: Gujarati

  • Về Bản Dịch Gujarati

    Gujarati là một ngôn ngữ được sử dụng bởi hơn 50 triệu người chủ yếu ở bang Gujarat Của Ấn độ. Nó cũng là ngôn ngữ chính thức Của Lãnh thổ Liên minh Của Dadra Và Nagar Haveli Và Daman và Diu. Trong vài thập kỷ qua, số Lượng Người Nói Tiếng Gujarati đã tăng…

  • Về Ngôn Ngữ Gujarati

    Ngôn Ngữ Gujarati được nói ở những quốc gia nào? Gujarati là một Ngôn ngữ Ấn-Aryan có nguồn gốc từ bang Gujarat Của Ấn độ và được nói chủ yếu bởi Người Gujarati. Nó cũng được nói ở các vùng lãnh thổ liên minh Gần Đó Của Daman và Diu, Dadra và Nagar Haveli cũng…