Kategori: Tiếng

  • Về Tiếng Hin-Ddi Dịch

    Tiếng Hindi là một ngôn ngữ trung tâm được sử dụng bởi khoảng 500 triệu người ở Ấn độ và ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Đây là một trong những ngôn ngữ Chính thức Của Ấn độ, cùng với tiếng anh và các ngôn ngữ khu vực khác. Bản dịch tiếng…

  • Về Tiếng Hin-Ddi Ngôn Ngữ

    Ngôn ngữ Hindi được nói ở những quốc gia nào? Tiếng Hindi được nói chủ yếu ở Ấn độ và Nepal, nhưng cũng được nói ở các quốc gia khác bao gồm Bangladesh, Guyana, Mauritius, Pakistan, Trinidad và Tobago, Suriname, Uganda, Các Tiểu vương Quốc Ả rập Thống nhất, Vương quốc Anh, Hoa kỳ và…