Kategori: Iceland

  • Về Bản Dịch Tiếng Iceland

    Tiếng iceland là một trong những ngôn ngữ lâu đời nhất vẫn được sử dụng trên thế giới, và nó đã giúp xác định văn hóa và bản sắc của người Iceland trong nhiều thế kỷ. Như vậy, điều quan trọng đối với bất kỳ ai giao tiếp với Người Iceland, để kinh doanh hoặc…

  • Về Ngôn Ngữ Iceland

    Ngôn Ngữ Iceland được nói ở những quốc gia nào? Tiếng iceland được nói riêng Ở Iceland, mặc dù một số Người Nhập cư Bắc Mỹ đã được biết là sử dụng nó như một ngôn ngữ thứ hai. Lịch sử của ngôn ngữ Iceland là gì? Ngôn ngữ Iceland Là Một Ngôn ngữ Bắc…