Kategori: Luxembourg

  • Về Bản Dịch Tiếng Luxembourg

    Tiếng luxembourg là một ngôn ngữ Đức được nói trong Đại Công Quốc Luxembourg, nằm giữa Pháp, Đức và Bỉ. Với hơn 400.000 người bản ngữ, Tiếng Luxembourg Là một ngôn ngữ khu vực đang được chú ý nhiều hơn như một ngôn ngữ kinh doanh và các vấn đề quốc tế. Khi Luxembourg tiếp…

  • Về Ngôn Ngữ Luxembourg

    Ngôn Ngữ Luxembourg được nói ở những quốc gia nào? Tiếng luxembourg chủ yếu được nói Ở Luxembourg, và ở mức độ thấp hơn, ở Các vùng Của Bỉ, Pháp và Đức. Lịch sử Của Ngôn ngữ Luxembourg là gì? Lịch sử của Ngôn ngữ Luxembourg bắt nguồn từ đầu Thời trung cổ. Ngôn ngữ…