Kategori: Tiếng hà lan

  • Về Bản Dịch Tiếng Hà Lan

    Hà lan là nơi sinh sống của hơn 17 triệu người, và tiếng hà lan là ngôn ngữ chính thức được hầu hết những người này sử dụng. Cho dù bạn đang muốn kinh doanh Ở Hà lan hay chỉ muốn làm cho trải nghiệm du lịch của bạn thú vị hơn, hiểu tiếng hà…

  • Về Ngôn Ngữ Hà Lan

    Ngôn ngữ hà lan được nói ở những quốc gia nào? Tiếng hà lan được nói chủ yếu ở Hà lan, Bỉ và Suriname. Nó cũng được nói ở Các vùng Của Pháp Và Đức, cũng như ở Các quốc đảo Caribe và thái bình dương khác nhau, chẳng hạn như Aruba, Curacao, Sint Maarten,…