Kategori: Rumani

  • Về Bản Dịch Tiếng Rumani

    Romania là một quốc gia xinh đẹp nằm Ở Đông âu có ngôn ngữ độc đáo của riêng mình. Ngôn ngữ Chính thức Của Romania là tiếng rumani, và nó là một ngôn ngữ Lãng mạn liên quan chặt chẽ đến tiếng ý, tiếng pháp, tiếng tây ban nha và Tiếng Bồ đào nha. Điều…

  • Về Ngôn Ngữ Rumani

    Ngôn ngữ rumani được nói ở những quốc gia nào? Tiếng rumani được nói chủ yếu ở Romania và Cộng hòa Moldova, cũng như ở Các vùng Của Albania, Bulgaria, Hungary, Serbia và Ukraine. Nó cũng là một ngôn ngữ chính thức ở một số quốc gia và khu vực, bao gồm Tỉnh Tự trị…