Kategori: Yiddish

  • Về Bản Dịch Tiếng Yiddish

    Tiếng Yiddish là một ngôn ngữ cổ có nguồn gốc Từ Đức Thế kỷ 10, mặc dù nó đã được nói Ở Trung Và Đông âu kể từ thời trung cổ. Nó là sự kết hợp của một số ngôn ngữ, chủ yếu là tiếng đức, tiếng do thái, Tiếng Aramaic và Tiếng Slav. Tiếng…

  • Về Ngôn Ngữ Yiddish

    Ngôn Ngữ Yiddish được nói ở những quốc gia nào? Tiếng Yiddish chủ yếu được nói trong các cộng đồng Do thái Ở Hoa kỳ, Israel, Nga, Belarus, Ukraine, Ba lan và Hungary. Nó cũng được nói bởi một số Lượng Nhỏ người Do thái Ở Pháp, Argentina, Úc, Nam phi, Canada và các quốc…