Kategori: Isibhulu

  • Malunga Nenguqulelo Yesibhulu

    Isibhulu lulwimi oluthethwa kakhulu Emzantsi Afrika, Enamibia Nasebotswana ngabantu abamalunga nezigidi ezisi-7. Njengoko ulwimi luvela kwisidatshi, luqulethe ezininzi iimpawu zayo ezizodwa, okwenza kube nzima ukuguqulela kwisingesi. Kuba ulwimi lunxulunyaniswa ngokusondeleyo nesidatshi, ukuguqulelwa Kwesibhulu kufuna okungaphezulu kokutshintsha nje igama elinye kwelinye, njengoko kukho izinto ezininzi kunye nezinto zesitayile ekufuneka ziqwalaselwe. Umzekelo, amadatshi asebenzisa izimelabizo ezithile zesini,…

  • Malunga Nolwimi Lwesibhulu

    Ngawaphi amazwe athetha isibhulu? Isibhulu sithethwa kakhulu Emzantsi afrika Nasenamibia, sineepokotho ezincinci zezithethi Ebotswana, Ezimbabwe, Ezambia Nase-Angola. Ikwathethwa nenxalenye enkulu yabemi basemzini Eostreliya, Eunited States, Ejamani Nasenetherlands. Ziziphi iilwimi zesibhulu? Ulwimi Lwesibhulu lunembali ende nentsonkothileyo. Lulwimi Lwasemzantsi afrika olusuka kwisidatshi oluthethwa Ngabahlali Be Dutch East India Company kwindawo eyayisaziwa ngokuba Yidutch Cape Colony. Inengcambu yayo…