Kategori: Udmurt

  • Malunga Noguqulelo Lwe-Udmurt

    Uguqulelo lwe-Udmurt yinkqubo yokuguqulela itekisi ukusuka kolunye ulwimi ukuya kulwimi Lwe-Udmurt. Ulwimi Lwe-Udmurt lulwimi Lwasefinno-Urgic oluthethwa ngabantu Base-Udmurt abahlala Kwiriphabhlikhi Yase-Udmurt, e-central Russia. Olu lwimi lunembali etyebileyo nenkcubeko, kwakunye nokuba lulwimi olusemthethweni Kwiriphabliki Yase-Udmurt. Nangona olu lwimi lusenokugqalwa njengolungamelwanga kakuhle kwiindawo ezininzi zehlabathi, luselulwimi olubalulekileyo kwabo bazalelwe kuloo ndawo okanye banomdla kulwimi, kwinkcubeko nakwimbali yabantu…

  • Malunga Ulwimi Udmurt

    Ngawaphi amazwe athetha Ulwimi Lwe-Udmurt? Ulwimi Lwe-Udmurt luthethwa ikakhulu Kwiriphabhlikhi Yase-Udmurt, ekwingingqi Yevolga yaserussia. Ikwathethwa kwiindawo ezincinci kwezinye iindawo Zaserussia, nakumazwe angabamelwane afana Nekazakhstan, Ibelarus Kunye Nefinland. Yintoni imbali Ye-Udmurt language? Ulwimi Lwe-Udmurt lilungu le-Uralic language family kwaye luhambelana kakhulu neelwimi Zasefinno-Urgic. Kuthethwa ngabantu abamalunga nama-680,000, ikakhulu Kwiriphabhlikhi Yase-Udmurt (Erashiya) nakwindawo ejikelezileyo. Ifom yayo ebhaliweyo…