Kategori: Isizulu

  • Malunga Noguqulelo Lwesizulu

    Inguqulelo yesizulu luhlobo oludumileyo lwenguqulelo yolwimi Lwaseafrika efuna umguquleli abe nolwazi olunzulu lolwimi nenkcubeko. Olu hlobo lokuguqulela luhlala lusetyenziselwa amaxwebhu ezorhwebo, ezomthetho kunye nezonyango. Ikwasetyenziselwa ukuguqulela amaxwebhu kwicandelo lezemfundo, njengeencwadi zesikolo. Ulwimi Lwesizulu luthethwa kakhulu kwiindawo ezininzi Kulo Lonke Elaseafrika, ingakumbi Emzantsi afrika. Kuqikelelwa ukuba kukho abantu abangaphezu kwezigidi ezili-11 abathetha olo lwimi. Oku kwenza…

  • Malunga Nolwimi Lwesizulu

    Ngawaphi amazwe athetha Isizulu? Ulwimi Lwesizulu luthethwa kakhulu Emzantsi Afrika, Nasezimbabwe, Elesotho, Emalawi, Emozambique naseswaziland. Ziziphi iilwimi Zesizulu? Ulwimi Lwesizulu, olukwabizwa ngokuba Sisizulu, lulwimi Lwesixhosa olukwiqembu Elisemazantsi eluntwini lwaseniger-Congo. Lolona lwimi luthethwayo Emzantsi Afrika, lunezigidi ezili-11 zezithethi. Ulwimi Lwesizulu lunembali etyebileyo ebuyela emva kumakhulu eminyaka.Imvelaphi yolwimi ingalandelwa kwizizwe Zamanguni, ezafuduka Kumbindi Afrika ngenkulungwane ye-16. Abantu…