Kategori: Cebuano

  • Mayelana Nokuhunyushwa Kwesicebuano

    Isicebuano siwulimi olukhulunywa kakhulu Ephilippines futhi siyingxenye ebalulekile yesiko nobuntu Basephilippines. Ngenxa yalokho, ukuhumusha Ngesicebuano kuyinkonzo ebalulekile kubantu abahlala Ephilippines noma labo abenza ibhizinisi nezinhlangano ezinze lapho. Lapho uhumusha kusuka kolunye ulimi kuya kolunye, kubalulekile ukuqonda hhayi nje kuphela amagama nohlelo lolimi kodwa futhi nomongo wamasiko olimi ukuze udlulisele ngokunembile incazelo. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi Ngesicebuano,…

  • Mayelana Nolimi Lwesicebuano

    Yiluphi ulimi Lwesicebuano olukhulunywa kuwo? Isicebuano sikhulunywa Ephilippines, ikakhulukazi esiqhingini Sasecebu nasebohol. Kukhulunywa nasezingxenyeni ezithile Zase-Indonesia, Emalaysia, Eguam Nasepalau. Uyini umlando wolimi Lwesicebuano? Ulimi Lwesicebuano luyiqembu elincane lezilimi Zasevisayan, eziyingxenye yomndeni wezilimi Zasemalayo-Polynesia. Kukhulunywa Ezifundeni Zasevisayan Nasemindanao Ephilippines. Ulimi lwaqala ukuthuthuka endaweni Yasecebu, yingakho igama lalo, phakathi nekhulu le-16 ngenxa yokoloni lasespain nokungena kwabokufika Abavela…