Kategori: Daniel Van Zaarge

  • Mayelana Nohill Mari Ukuhumusha

    Ulimi Lwesimari Lwasehill luwulimi oluyingqayizivele lomndeni wezilimi Zasefinland-Ugric futhi lukhulunywa ikakhulukazi ngabantu abancane Basemari Abahlala ezifundeni Zaserussia, E-Estonia Nasefinland. Nakuba kuwulimi oluncane, Isimari Sasentabeni sibaluleke kakhulu ekuziphatheni kwabantu basemari Basentabeni. Ngenxa yalokho, kunokugxila okwandayo ekulondolozeni lolu limi ngokusebenzisa imizamo efana nehill Mari translation services. Izinsizakalo zokuhumusha zasehill Mari ziye zathandwa kakhulu eminyakeni yamuva. Lokhu ngokwengxenye…

  • Mayelana Nentaba Ulimi Lwesimari

    Yiliphi izwe Lapho Kukhulunywa khona Ulimi Lwesimari Lwasentabeni? Ulimi Lwesimari Lwasezintabeni lukhulunywa Erussia Nasebelarus. Uyini umlando Wolimi Lwesimari Lwasentabeni? Ulimi Lwesimari Lwasehill luwulimi Lwesi-Uralic olukhulunywa abantu Basemari Baserussia. Lolu limi lwaqala ukubhalwa phakathi nekhulu le-17 lapho abahloli bamazwe nezazi zaserussia beqala ukwenza ukulandisa kokuhamba kwabantu Basemari kuleyo ndawo. Ekuqaleni kwekhulu le-19, izazi zezilimi zaqala ukuqhubeka…