O Arménském Jazyce

Ve kterých zemích se mluví arménským jazykem?

Arménština je úředním jazykem v Arménii a Náhorním Karabachu. Mluví jím také členové arménské diaspory v mnoha zemích, včetně Ruska, Spojených států, Libanonu, Francie, Gruzie, Sýrie, Íránu a Turecka.

Jaká je historie arménského jazyka?

Arménský jazyk má dávnou historii, která sahá až do počátku 5. století před naším letopočtem, kdy byl poprvé napsán ve formě staré arménštiny. Je to jeden z nejstarších dochovaných indoevropských jazyků a je úředním jazykem Arménské republiky. Jazyk byl silně ovlivněn arménským královstvím a jeho kulturou a mnoho z jeho termínů se používá dodnes.
V průběhu staletí prošel jazyk řadou vývojů a byl ovlivněn dalšími jazyky, jako je řečtina, latina, perština a turečtina. V průběhu 19.století došlo k velkému oživení arménského jazyka, protože tehdejší učenci tvrdě pracovali na vytvoření standardizované verze, kterou by bylo možné použít v celé arménské diaspoře i mimo ni.
Dnes tímto jazykem mluví téměř 8 milionů lidí a je primárním jazykem mnoha arménských komunit ve Spojených státech, Kanadě, Německu, Francii a Rusku. Používá se také jako liturgický jazyk pro několik křesťanských denominací.

Kdo je 5 nejlepších lidí, kteří nejvíce přispěli k arménskému jazyku?

1. Mesrop Mashtots-tvůrce arménské abecedy
2. Movses Khorenatsi-průkopník arménské historie a literatury
3. Hovhannes Tumanyan-básník, spisovatel a veřejná osobnost
4. Grigor Narekatsi-mystický básník 9. století
5. Mkrtich Naghash-jeden z prvních spisovatelů moderní arménské literatury

Jaká je struktura arménského jazyka?

Struktura arménského jazyka je aglutinativní, což znamená, že používá přípony nebo přípony k úpravě slov a vyjádření gramatických rysů. Strukturálně je Arménština podobná ostatním jazykům z indoevropské jazykové rodiny. Má mnoho případů podstatných jmen, slovesných nálad a časů, stejně jako značný počet zájmen a slovesných tvarů. Arménština má také rozsáhlý systém souhláskových mutací.

Jak se naučit arménský jazyk nejsprávnějším způsobem?

1. Najděte dobrý kurz arménského jazyka. Hledejte online kurz, nebo osobní kurz, pokud ho najdete ve svém okolí. Ujistěte se, že kurz je komplexní a zahrnuje základy gramatiky, struktury vět a slovní zásoby.
2. Ponořte se do arménského jazyka. Sledujte arménské filmy a televizní pořady, poslouchejte arménskou hudbu, čtěte arménské Knihy a noviny a snažte se konverzovat s rodilými arménskými mluvčími.
3. Praxe, praxe, praxe. Nebojte se dělat chyby, je to jediný způsob, jak se učit. Vyhraďte si každý den Čas na procvičování arménštiny, i když je to jen na pár minut.
4. Využijte online zdroje pro vedení. Internet má k dispozici spoustu zdrojů, které vám pomohou naučit se arménsky. Hledejte webové stránky a fóra věnovaná výuce jazyka a také užitečné aplikace a podcasty.
5. Pomocí kartiček otestujte své znalosti. Vytvářejte kartičky s arménskou slovní zásobou a pravidelně se testujte, abyste změřili svůj pokrok.
6. Promluvte si s ostatními studenty. Spojte se s dalšími lidmi, kteří se také učí arménsky, online nebo osobně. Mluvit s někým jiným, kdo se učí stejný jazyk, vám může pomoci udržet motivaci a zapojení.


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir