O Bosenském Jazyce

Ve kterých zemích se mluví Bosenským jazykem?

Bosenský jazyk je primárně mluvený v Bosně a Hercegovině, ale mluví se také v některých částech Srbska, Černé Hory, Chorvatska a dalších sousedních zemí.

Jaká je historie bosenského jazyka?

Historické kořeny bosenského jazyka (také známého jako Bosniak, Bosančica nebo Srbochorvatština) jsou složité a mnohostranné. Jazyk je jihoslovanský jazyk, podobný sousedním jazykům, chorvatštině a srbštině. Má kořeny ve středověkém Balkánském jazyce, kterým mluví bosenští křesťané v této oblasti během středověku. Jazyk se postupně vyvíjel, dokud se na počátku 20.století nestal odlišným jazykem.
V 19.století lingvisté z Chorvatska a Srbska spolupracovali na vytvoření jednotného psaného jazyka pro všechny jihoslovanské jazyky regionu, i když někteří tvrdí, že v důsledku toho byly všechny tři jazyky považovány za dialekty stejného jazyka, známého jako Srbochorvatština.
Na konci 80.a na začátku 90. let vyhlásila Bosna a Hercegovina nezávislost na Jugoslávii. To vedlo k nárůstu nacionalismu mezi Bosňany, který dal vzniknout konceptu “bosenského jazyka.”Tento jazyk byl vytvořen vývojem jazyka, jako je zavedení nových slov a frází převzatých z arabštiny, turečtiny a dalších jazyků.
Dnes je bosenský jazyk v Bosně a Hercegovině uznáván jako oficiální jazyk a vyučuje se ve školách a je široce mluvený mezi obyvatelstvem. Kromě standardní rozmanitosti bosenštiny existují v určitých oblastech země také dva další typy bosenštiny: Štokavian a Kajkavian.

Kdo je 5 nejlepších lidí, kteří nejvíce přispěli k bosenskému jazyku?

1. Matija Divković (15.století) – Chorvatský humanista a polyglot, který napsal první známý bosenský slovník.
2. Pavao Ritter Vitezović (17.století) – Chorvatský spisovatel, kterému se připisuje standardizace bosenského jazyka ve své knize “Tractatus de origine et incrementis Slavorum Illyricorum”.
3. Franjo Rački (19.století) – Chorvatský historik, filolog a Slovanský učenec, který napsal několik prací o bosenském jazyce a kultuře.
4. Andrija Kacic Miosic (19.století) – Chorvatský básník, spisovatel a dramatik, který přispěl k rozvoji moderní bosenské literatury.
5. August Cesarec (20. století) – Chorvatský básník, spisovatel, lingvista, redaktor a vydavatel, který napsal mnoho článků a knih o bosenském jazyce a kultuře.

Jaká je struktura bosenského jazyka?

Bosenština je jihoslovanský jazyk, který úzce souvisí s chorvatštinou a srbštinou. Sleduje stejný fonologický systém jako chorvatský a srbský, ale s určitými rozdíly ve zvucích samohlásek. Bosenština je oficiálním jazykem Bosny a Hercegoviny a mluví se také v Černé Hoře, Srbsku a Chorvatsku. Jeho gramatika je založena hlavně na dvou hlavních dialektech: Východní Hercegovinsko-Istrijský dialekt a západní Shtokavian dialekt. Gramatická struktura bosenštiny zahrnuje skloňování podstatných jmen, konjugaci sloves a komplexní systém časů, které se používají k vyjádření budoucích, minulých a současných událostí.

Jak se naučit bosenský jazyk nejsprávnějším způsobem?

1. Získejte oficiální učebnici nebo jiné materiály. Hledejte učebnici bosenského jazyka nebo učební materiály speciálně určené pro studenty daného jazyka. Tyto materiály mají tendenci poskytovat nejkomplexnější, strukturovaný přístup k učení bosenštiny.
2. Využijte online zdroje. Existuje mnoho webových stránek s bezplatnými lekcemi a aktivitami, které vám pomohou naučit se Bosensky, jako jsou Duolingo, LiveMocha a Memrise. Kromě toho je k dispozici spousta podcastů, videí a skladeb, které vám pomohou procvičit.
3. Spojte se s rodilým mluvčím. Pokud znáte někoho, kdo mluví Bosensky, je to skvělá příležitost zdokonalit své jazykové dovednosti! Snažte se s nimi konverzovat tak často, jak jen můžete, abyste se s jazykem cítili pohodlně.
4. Sledujte bosenské filmy a televizi. Trávení času sledováním Bosenských filmů a televizních pořadů je jedním z nejrychlejších způsobů, jak zlepšit porozumění jazyku. Nezapomeňte věnovat pozornost výslovnosti a nové slovní zásobě.
5. Udržujte motivaci. Učení jazyka je cesta a proces. Snažte se zůstat motivováni stanovením realistických cílů, odměňováním se, když dosáhnete milníku, a ujistěte se, že se při učení bavíte.


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir