O Galicijském Jazyce

Ve kterých zemích se mluví galicijským jazykem?

Galicijština je románský jazyk mluvený v autonomní společenství Galicie v severozápadním Španělsku. Mluví jím také některé komunity přistěhovalců v jiných částech Španělska, stejně jako v částech Portugalska a Argentiny.

Jaká je historie galicijského jazyka?

Galicijský jazyk je románský jazyk úzce související s portugalštinou a mluví jím více než 2 miliony lidí v severozápadním Španělsku. Má svůj původ ve středověkém království Galicie, které bylo ve 12.století rozděleno mezi křesťanská království Kastilie a Leon. Jazyk prošel procesem standardizace a modernizace v 19.a 20. století, kdy došlo k vývoji oficiálního standardního jazyka známého jako “standardní galicijština” nebo “galicijsko-portugalština”. Jazyk byl oficiálně uznán španělským státem od roku 1982 a je spoluoficiální se španělštinou v autonomní oblasti Galicie. Jazykem se mluví také v několika zemích po celém světě, zejména v latinskoamerických zemích, jako je Argentina, Brazílie, Uruguay, Mexiko a Venezuela.

Kdo je 5 nejlepších lidí, kteří nejvíce přispěli k Galicijskému jazyku?

1. Rosalia de Castro (1837-1885): považován za jednoho z nejslavnějších básníků v galicijském jazyce.
2. Ramón Otero Pedrayo (1888-1976): autor, lingvista a kulturní vůdce, je známý jako “otec galicijštiny”.
3. Alfonso X El Sabio (1221-1284): král Kastilie a Leona, psal texty v galicijském jazyce a pomáhal při rozvoji jeho literární tradice.
4. Manuel Curros Enríquez (1851-1906): básník a spisovatel, který se zasloužil o moderní obnovu galicijského jazyka.
5. María Victoria Moreno (1923-2013): lingvistka, která vyvinula nový standard psané moderní galicijštiny a publikovala různá díla o jejím vývoji.

Jaká je struktura galicijského jazyka?

Struktura galicijského jazyka je podobná ostatním románským jazykům, jako je španělština, katalánština a portugalština. Má slovosled předmět-sloveso-objekt a používá sadu slovesných časů pro minulost, přítomnost a budoucnost. Podstatná jména mají Rod (mužský nebo ženský) a přídavná jména souhlasí s podstatnými jmény, která popisují. Existují dva typy příslovcí: ty, které vyjadřují způsob, a ty, které vyjadřují čas, místo, frekvenci a množství. Jazyk také zahrnuje četná zájmena, předložky a spojky.

Jak se naučit galicijský jazyk nejsprávnějším způsobem?

1. Naučte se základní slova a fráze: Začněte tím, že se naučíte základní slova a fráze, jako jsou pozdravy, představíte se, seznámíte se s lidmi a pochopíte jednoduché konverzace.
2. Vyzvedněte si gramatická pravidla: jakmile budete mít základy dole, začněte se učit složitější gramatická pravidla, jako jsou konjugace sloves, časy, spojovací tvary a další.
3. Přečtěte si knihy a články: vyzvedněte si knihy nebo články napsané v galicijštině a přečtěte si je. To opravdu pomůže, pokud jde o rozvoj slovní zásoby a váš smysl pro výslovnost.
4. Poslouchejte rodilé mluvčí: poslouchejte galicijské podcasty nebo videa, sledujte filmy a televizní pořady nebo si najděte partnera pro konverzaci, se kterým budete cvičit.
5. Mluvte, mluvte, mluvte: nejlepší způsob, jak se naučit, je procvičovat si mluvení, jak jen můžete. Ať už je to s přítelem nebo sami, zkuste použít to, co jste se naučili, v rozhovorech v reálném životě.


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir