O Islandském Jazyce

Ve kterých zemích se mluví islandským jazykem?

Islandština se mluví výhradně na Islandu, ačkoli je známo, že někteří severoameričtí přistěhovalci ji používají jako druhý jazyk.

Jaká je historie islandského jazyka?

Islandský jazyk je Severogermánský jazyk, který má úzké vazby na Stará Norština a byl mluvený islandskými lidmi od 9.století. Poprvé byl zaznamenán ve 12. století v islandských ságách, které byly napsány ve staré norštině.
Ve 14. století se islandština stala dominantním jazykem Islandu a začala se odchylovat od svých starých norských kořenů a rozvíjela novou gramatiku a slovní zásobu. Tento proces byl urychlen reformací v roce 1550, kdy na Islandu dominoval luteránství, což mělo za následek příliv náboženských textů z dánštiny a němčiny, které trvale změnily jazyk.
V 19. století se Island začal více industrializovat a přijal některá slova z angličtiny a dánštiny. Hnutí za standardizaci jazyka začalo na počátku 20.století prvními pravopisnými reformami v letech 1907-1908. To vedlo k vytvoření jednotného standardního islandského jazyka (íslenska) v roce 1908, což umožnilo další reformy.
Na konci 20.století, jazyk prošel ještě dalšími změnami, se začleněním moderních výpůjček a termínů souvisejících s technologiemi, stejně jako zavedení genderově neutrálních termínů, které by odpovídaly feministickým hnutím. Dnes se islandský jazyk stále vyvíjí a zůstává relativně nezměněn, zatímco pomalu přijímá nová slova, která odrážejí měnící se kulturu a prostředí.

Kdo je top 5 lidí, kteří nejvíce přispěli k islandskému jazyku?

1. Snorri Sturluson (1178-1241): legendární Islandský básník, historik a politik, jehož psaní mělo hluboký vliv na islandský jazyk i literaturu.
2. Jónas Hallgrímsson (1807-1845): Islandský básník, který je často oslavován jako otec moderní Islandské poezie. Jeho lyrická díla formovala moderní islandský jazyk a představovala nová slova a termíny.
3. Jón Árnason (1819-1888): Islandský učenec, který sestavil a vydal první komplexní slovník islandštiny v roce 1852.
4. Einar Benediktsson (1864-1940): renomovaný Islandský autor a básník, který pomohl utvářet moderní Islandskou literaturu a dále ji naplnil prvky lidové kultury.
5. Klaus Von Seeck (1861-1951): německý lingvista, který jako první podrobně popsal Islandštinu a porovnal islandský jazyk s jinými germánskými jazyky.

Jaká je struktura islandského jazyka?

Islandský jazyk je Severogermánský jazyk, který pochází ze staré norštiny, jazyka raných skandinávských osadníků v zemi. Struktura jazyka svědčí o jeho germánských kořenech; používá slovosled předmět-sloveso-objekt a má také silnou inflexní morfologii. Má také tři pohlaví (mužský, ženský a střední) a čtyři případy (nominativní, akuzativ, Dativ a genitiv). Má také gramatickou dualitu, což naznačuje, že Islandská podstatná jména, slovesa a přídavná jména mají dvě odlišné formy: jednotné a množné číslo. Kromě toho je použití skloňování v islandštině běžné a používá se k označení čísla, případu, definitivity a držení.

Jak se naučit islandský jazyk nejsprávnějším způsobem?

1. Zavázat se k učení: rozhodněte se, kolik času chcete věnovat učení jazyka a zavázat se k němu. Stanovte si realistické cíle, jako je naučit se každý den nové slovo nebo gramatické pravidlo nebo si každý den přečíst stránku z knihy v islandštině.
2. Najděte zdroje, které vám vyhovují: online je k dispozici spousta zdrojů, které můžete použít ke zlepšení své vzdělávací zkušenosti. Může být užitečné najít učebnici, která se zaměřuje na gramatickou strukturu jazyka, a použít zvukové nahrávky nebo videa pro poslech a procvičování výslovnosti.
3. Cvičte pravidelně: abyste získali důvěru v Jazyk a nezapomněli, co jste se naučili, pravidelně cvičte. Můžete se připojit k online třídě, najít islandského konverzačního partnera online nebo cvičit s přáteli.
4. Ponořte se do Islandské kultury: sledování islandských filmů a televize, čtení islandských knih a časopisů a účast na islandských kulturních akcích jsou skvělé způsoby, jak se seznámit s jazykem a kulturou.
5. Bavte se s tím: učení jazyka by mělo být příjemné! Vyzkoušejte některé Islandské jazykové twistery a idiomy nebo se bavte hraním online jazykových her.


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir