O Italském Jazyce

Ve kterých zemích se mluví italským jazykem?

Italština je úředním jazykem v Itálii, San Marinu, Vatikánu a částech Švýcarska. Mluví se také v Albánii, Maltě, Monaku, Slovinsku a Chorvatsku. Kromě toho existuje několik italsky mluvících komunit po celém světě, včetně zemí, jako jsou Spojené státy, Francie a Argentina.

Jaká je historie italského jazyka?

Historie italského jazyka je dlouhá a složitá. Nejstarší dochované písemné záznamy o italštině pocházejí z 9. století našeho letopočtu, i když je pravděpodobné, že jazykem se mluvilo mnohem dříve. Italský jazyk se vyvinul z dialektů Longobardic, germánský jazyk, kterým mluvili Longobardi, germánský lid, který napadl italský poloostrov v 6.století našeho letopočtu.
Od 9.do 14. století se italština významně vyvinula s rozvojem regionálních dialektů na celém poloostrově. V tomto období se objevil toskánský dialekt neboli “Toscana”, který se stal základem moderního standardního italského jazyka.
V 15.století vedl vliv spisovatelů z Florencie, Říma a Benátek k další standardizaci jazyka. V této době byla do slovní zásoby jazyka zahrnuta řada latinských slov, například “amoroso” (krásný) a “dolce” (sladký).
V 16.a 17. století zažila Itálie období velké literární produkce. Nejvlivnějšími osobnostmi této doby byli Dante, Petrarch a Boccaccio, jejichž díla měla zásadní dopad na jazyk.
V 19. století prošla Itálie procesem politického sjednocení a byl založen nový standardní jazyk neboli “Italiano Comune”. Oficiální jazyk Itálie je nyní založen na toskánském dialektu, kvůli jeho významnému literárnímu odkazu.
Navzdory své dlouhé historii zůstává italština jazykem, který se v mnoha částech země stále aktivně používá v každodenní řeči.

Kdo je 5 nejlepších lidí, kteří nejvíce přispěli k italskému jazyku?

1. Dante Alighieri (1265-1321): Dante, často označovaný jako “otec italského jazyka”, napsal Božská komedie a je připočítán za založení toskánského dialektu jako základu moderní standardní italštiny.
2. Petrarch (1304-1374): italský básník a učenec, Petrarch je připomínán pro svůj humanistický vliv a je také připočítán s vynalézáním sonetové formy poezie. Psal rozsáhle v italštině, což pomohlo učinit jazyk literárnějším.
3. Boccaccio (1313-1375): italský autor ze 14.století, Boccaccio napsal řadu děl v italštině, včetně Dekameron a příběhy ze života svatého Františka. Jeho práce pomohla rozšířit italštinu mimo její dialekty a vytvořit lingua franca svého druhu.
4. Luigi Pirandello (1867-1936): dramatik, který získal Nobelovu cenu, Pirandello napsal mnoho děl v italštině, která se zabývala tématy společenského odcizení a existenciální úzkosti. Jeho používání každodenního jazyka pomohlo učinit jazyk široce používaným a srozumitelnějším.
5. Ugo Foscolo (1778-1827): jedna z nejvlivnějších osobností italského romantismu, Foscolo pomohl utvářet jazyk moderní italštiny popularizací používání rýmů, metrů a dalších poetických konvencí.

Jaká je struktura italského jazyka?

Italský jazyk je románský jazyk a stejně jako ostatní Románské jazyky je strukturován kolem sloves. Má slovosled předmět-sloveso-objekt a má složitý systém časů a nálad k vyjádření minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Je považován za jeden z obtížnějších jazyků, který se učí, kvůli jeho složitým nuancím a jemným rozdílům ve významu mezi slovy.

Jak se naučit italský jazyk nejsprávnějším způsobem?

1. Ponořte se: nejlepší způsob, jak se naučit jazyk, je ponořit se do něj co nejvíce. To znamená co nejvíce slyšet, mluvit a číst v italštině. Najděte italské filmy, televizní pořady, hudbu, knihy a rozhovory s rodilými mluvčími.
2. Získejte základy dolů: Naučte se základy italské gramatiky, zejména slovesné časy, podstatné jméno pohlaví a zájmeno formy. Začněte základní konverzací, jako je představení sebe sama, kladení a odpovídání na otázky a vyjadřování emocí.
3. Cvičte pravidelně: učení jakéhokoli jazyka vyžaduje odhodlání a praxi. Ujistěte se, že neustále trávíte čas studiem a procvičováním italštiny.
4. Používejte zdroje moudře: existuje spousta zdrojů, které vám pomohou naučit se italsky. Využijte online kurz jazykového vzdělávání, slovníky, frázové Knihy a zvukové knihy.
5. Zůstaňte motivovaní: naučit se jakýkoli jazyk může být náročné. Stanovte si malé cíle a odměňte se, když jich dosáhnete. Oslavte svůj pokrok!
6. Bavte se: učení italštiny by mělo být zábavným a příjemným zážitkem. Udělejte si zábavu při učení hraním jazykových her nebo sledováním italských karikatur. Budete překvapeni, jak rychle se naučíte.


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir