O Jazyce Zulu

Ve kterých zemích se mluví jazykem Zulu?

Jazykem Zulu se mluví hlavně v Jižní Africe, stejně jako v Zimbabwe, Lesothu, Malawi, Mosambiku a Svazijsku.

Jaká je historie jazyka Zulu?

Jazyk Zulu, také známý jako IsiZulu, je jazyk Bantu, který patří do Jižní Bantu podskupina rodiny Niger-Kongo. Je to nejrozšířenější jazyk v Jižní Africe s celkem 11 miliony mluvčích. Jazyk Zulu má bohatou historii, která sahá stovky let.
Počátky jazyka lze vysledovat až k kmenům Nguni, kteří migrovali ze střední Afriky v 16.století. Lidé Nguni se nakonec rozdělili do různých skupin a jazyk Zulu se vyvinul z dialektů, kterými se mluví v dnešním KwaZulu-Natal. Teprve v roce 1818 však jazyk Zulu poprvé napsal francouzský Protestantský misionář jménem Pierre Joubert. To účinně položilo základy pro standardizaci jazyka.
V průběhu 19. století prošel jazyk Zulu dalším vývojem. Nejpozoruhodnější jsou dvě slavná literární díla-Inkondlo ka Zulu (písně Zulu) a Amazwi ka Zulu (slova Zulu)—byly publikovány v jazyce. Během tohoto období byl navíc jazyk Zulu přijat jako vyučovací jazyk na misijních školách.
Dnes, v Zulu je k dispozici mnoho zdrojů a jazyk je i nadále důležitou součástí Jihoafrické kultury.

Kdo je 5 nejlepších lidí, kteří nejvíce přispěli k jazyku Zulu?

1. John Dube (1871-1946) – pedagog a politický vůdce, který pomohl vytvořit jazyk Zulu zavedením písemného slovníku Zulu a gramatických knih.
2. Solomon KaMpande (1872-1959) – lingvista, který pomohl standardizovat jazyk Zulu a vytvořil pro něj první komplexní gramatický systém.
3. Benedikt Wallet Vilakazi (1906-1947) – básník, romanopisec a pedagog, který psal v Zulu a rozvíjel standardizovanou literární formu jazyka.
4. J. B. Peires (1924-2005) – antropolog a vědec Zulu, který psal průkopnická díla o kultuře a historii Zulu.
5. Benedict Cartwright (1925-2019) – misionář a teolog, který rozsáhle psal o jazyce Zulu a významně přispěl k jeho rozvoji.

Jaká je struktura jazyka Zulu?

Jazyk Zulu sleduje jazykovou strukturu Bantu, která je charakterizována slovosledem předmět-sloveso-objekt (SVO). Je to aglutinativní jazyk, což znamená, že se ke slovům přidávají přípony, aby se změnil jejich význam nebo gramatická funkce. Využívá třídy podstatných jmen, předpony a přípony. Zulu má také systém tří tónů (vysoký, nízký a klesající), které mohou také změnit význam slova.

Jak se naučit jazyk Zulu tím nejsprávnějším způsobem?

1. Začněte se základy: Naučte se abecedu a výslovnost Zulu. Vyhledejte zvukové nahrávky Zulu online, které vám pomohou správně vyslovovat písmena a slova.
2. Práce na rozvoji slovní zásoby. Číst knihy, sledovat televizní pořady a filmy v Zulu, nebo vyhledat seznamy slovní zásoby online.
3. Procvičte si konverzační Zulu s rodilými mluvčími. Připojte se ke třídě Zulu, najděte někoho, s kým budete konverzovat online, nebo vyzkoušejte aplikace pro výměnu jazyků, jako je Tandem nebo HelloTalk.
4. Poslouchejte rozhlasové programy Zulu, podcasty a písně. Seznámení se s kulturou a jazykem Zulu tímto způsobem vám pomůže získat představu o tom, jak se jazyk používá v reálných situacích.
5. Prozkoumejte různé dialekty Zulu. Pochopte, kdy a kde jsou vhodné různé pojmy a gramatické struktury.
6. Použijte nástroje pro výuku jazyků, jako je Anki nebo Memrise, které vám pomohou studovat slovní zásobu a gramatiku Zulu.
7. Stanovte si menší dosažitelné cíle. Rozdělte dlouhodobé cíle na dosažitelné kroky a sledujte svůj pokrok, abyste zůstali motivovaní.
Hodně štěstí!


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir