O Makedonskom Jeziku

U kojim zemljama se govori makedonski jezik?

Makedonski jezik se uglavnom govori u Republici Sjevernoj Makedoniji, Srbiji i Albaniji. Takođe se govori u dijelovima Bugarske, Grčke i Crne Gore, kao i u emigrantskim zajednicama u Australiji, Kanadi, Njemačkoj i Sjedinjenim Državama.

Kakva je istorija makedonskog jezika?

Istorija makedonskog jezika može se pratiti do 9. veka nove ere kada se koristio u obliku staroslavenskog jezika. U tom periodu rođeni su mnogi sadašnji bugarski i crnogorski dijalekti. U 11.veku Staroslavenski je ustupio mesto srednjomakedonskom dijalektu. Tokom osmanskog perioda, jezik je bio pod uticajem turskih i arapskih riječi. U 19.veku, nakon osnivanja bugarskog egzarhata, pojavila se standardizovana verzija jezika koja je danas poznata kao savremeni makedonski jezik. Nakon Balkanskih ratova 1912-13, Makedonski je proglašen službenim jezikom tadašnje Kraljevine Srbije, koja je kasnije postala Jugoslavija. Nakon Drugog svjetskog rata, Makedonija se proglasila Republikom i odmah usvojila makedonski kao službeni jezik. To je službeno priznato 1993.godine osnivanjem Republike Makedonije.

Ko su 5 najboljih ljudi koji su najviše doprinijeli makedonskom jeziku?

1. Krste Misirkov (1874-1926) – lingvista i filozof koji je napisao knjigu o makedonskim pitanjima, koja se smatra prvim književnim djelom koje kodificira savremeni makedonski jezik.
2. Kuzman Šapkarev (1880-1966) – naučnik čije je opsežno istraživanje makedonskog jezika činilo osnovu zvaničnog makedonskog jezika današnjice.
3. Blaže Koneski (1921-1993) – lingvista i pesnik koji je bio šef Katedre za makedonski jezik na Institutu za makedonsku književnost u Skoplju i jedan od glavnih arhitekata savremenog makedonskog jezika.
4. Gjorgji Pulevski (1892-1966) – polimatičar i naučnik koji je napisao prvu sveobuhvatnu gramatiku na makedonskom jeziku i kodificirao mnoga njena pravila.
5. Koco Racin (1908-1943) – pjesnik koji se smatra ocem moderne makedonske književnosti. Napisao je neka od najvažnijih djela na makedonskom jeziku i važna je ličnost u historiji nacije i njene kulture.

Kakva je struktura makedonskog jezika?

Makedonski jezik je južnoslovenski jezik, a njegova struktura je slična drugim jezicima u porodici kao što su bugarski i srpskohrvatski. Ima redoslijed rečenica subjekt-objekt-glagol i u velikoj mjeri koristi glagolsku fleksiju. Jezik koristi i sintetičke i analitičke oblike deklinacije i konjugacije. Imenice imaju sedam padeža i dva roda, a postoje četiri glagolska vremena. Pridjevi se slažu sa imenicama koje mijenjaju u rodu, broju i padežu.

Kako naučiti makedonski jezik na najispravniji način?

1. Nabavite dobar udžbenik makedonskog jezika i uronite u jezik. Pronađite gramatičku knjigu s vježbama koje možete koristiti za vježbanje i učenje jezika.
2. Slušajte makedonsku muziku i gledajte video zapise ili filmove na makedonskom. To će vam pomoći da se upoznate sa jezikom i njegovim izgovorom.
3. Razgovarajte sa izvornim govornicima makedonskog. Ovo će vam pružiti iskustvo iz stvarnog života i pomoći vam da brzo naučite. Izvorne govornike možete pronaći na mreži ili putem lokalnih sastanaka ili zajednica.
4. Vježbajte pisanje na makedonskom. Pisanje vam pomaže da bolje razumijete gramatiku, strukturu i pravopis jezika.
5. Vodite dnevnik na makedonskom jeziku. Snimite riječi, fraze i razgovore na koje naiđete u učenju. Često pregledajte vokabular i gramatičke vježbe.
6. Koristite online resurse na makedonskom jeziku kao što su aplikacije i web stranice. Dostupni su mnogi online programi koji nude interaktivne lekcije i vježbe koje će vam pomoći da naučite.


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir