O Ruském Jazyce

Ve kterých zemích se mluví ruským jazykem?

Ruský jazyk se mluví v Rusku, Bělorusku, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Ukrajině, Estonsku, Lotyšsku, Lotyšsku, Moldavsku, Tádžikistánu, Litvě, Uzbekistánu, Ázerbájdžánu, Arménii, Turkmenistánu, Gruzii a Abcházii.

Jaká je historie ruského jazyka?

Ruský jazyk má své kořeny ve Východoslovanském jazyce, jedné ze tří historických podskupin slovanských jazyků. Tímto jazykem mluvili a psali východoslovanské kmeny, které v 9.století obývaly velkou část dnešního Ruska, Ukrajiny a Běloruska. Během této doby začala církevní slovanština sloužit jako psaný jazyk pro literární, náboženské a administrativní účely a nahradila dřívější řečtinu a latinu.
V 10.století se Východoslovanština postupně vyvíjela do moderního ruského jazyka a byla ovlivněna středověkou bulharštinou a srbštinou, které byly samy silně ovlivněny církevní Slovanštinou. V 11. století bylo hlavní literární dílo období Kyjevské Rusi, primární Kronika, napsáno ve staroslověnštině.
Během 14.a 15. století Rusové pokračovali v rozšiřování svého území, nakonec dosáhli Tichého oceánu, a tím se dostali do kontaktu s mnoha dalšími jazyky a kulturami. Rusové přinesli zpět vlivy z těchto dalších jazyků a začlenili je do jazyka, čímž vytvořili to, co je nyní známé jako moderní ruský jazyk.
Počínaje 17.stoletím se ruský jazyk začal dále vyvíjet prostřednictvím práce vlivných autorů, jako jsou Alexander Puškin a Ivan Turgeněv, kteří psali v jazyce zvaném “literární ruština”. Tato nová, sofistikovanější forma jazyka se rychle rozšířila a brzy se stala preferovaným jazykem politiky, literatury, vědy a kultury.
Dnes je ruština nejrozšířenějším ze slovanských jazyků s více než 145 miliony rodilých mluvčích a je jedním z oficiálních jazyků Organizace spojených národů.

Kdo je top 5 lidí, kteří nejvíce přispěli k ruskému jazyku?

1. Ivan Turgenev (1818-1883) – romanopisec, básník a dramatik, který popularizoval používání ruského jazyka a přispěl k rozvoji národní literatury.
2. Alexander Puškin (1799-1837) – zakladatel moderní ruské literatury a otec ruské poezie.
3. Nikolai Karamzin (1766-1826) – básník a historik, který rozsáhle psal v ruském jazyce a významně přispěl k ruské kultuře.
4. Vladimir Dal ‘ (1801-1872) – lingvista, lexikograf a kompilátor prvního komplexního slovníku ruského jazyka.
5. Alexander Blok (1880-1921) – jedna z předních osobností ruské literární scény na počátku 20.století a autor některých nejslavnějších děl ruské poezie.

Jaká je struktura ruského jazyka?

Struktura ruského jazyka je do značné míry založena na kombinaci aglutinačních a analytických principů. Aglutinace je proces, při kterém se morfémy nebo části slov spojí dohromady a vytvoří jediné slovo, které vyjadřuje jediný koncept. Analytické struktury zahrnují rozdělení jednoho konceptu na samostatná slova, aby bylo snazší porozumět. V ruštině se přípony často používají k označení různých gramatických kategorií, jako je pohlaví, případ, číslo, aspekt, čas a držení. Podstatná jména a přídavná jména mohou mít v ruštině až šest různých případů. Syntaxe jazyka je také zcela jedinečná, se systémem pasivních vět, podřízených vět a složitých slovesných tvarů.

Jak se naučit ruský jazyk nejsprávnějším způsobem?

1. Stanovte si realistická očekávání a cíle: porozumění ruskému jazyku se může občas zdát ohromující, ale úspěchu můžete dosáhnout, pokud si stanovíte realistická očekávání a cíle. Rozdělte si cestu k učení jazyků na zvládnutelné kousky a buďte trpěliví sami se sebou.
2. Najděte studijního partnera: Najděte online studentského partnera nebo rusky mluvícího přítele, který vám pomůže procvičit si mluvení a výslovnost.
3. Ponořte se do ruské kultury: čtěte knihy, sledujte filmy a televizní pořady, Poslouchejte podcasty a hudbu a snažte se navázat spojení mezi jazykem a jeho kulturním kontextem.
4. Vezměte si kurz ruského jazyka: absolvování osobní nebo online třídy ruského jazyka může být skvělý způsob, jak se naučit základy a získat zpětnou vazbu od učitele nebo rodilého mluvčího.
5. Vytvořte kartičky: Vytvořte kartičky pro nejběžnější slova a fráze v ruštině. To může pomoci posílit jazyk a usnadnit jeho vyvolání.
6. Použijte aplikaci pro výuku jazyků: Aplikace pro výuku jazyků jako Duolingo, Memrise a Rosetta Stone jsou skvělými nástroji pro výuku ruštiny. Poskytnou vám určitou strukturu a pomohou rozdělit jazyk na zvládnutelné kousky.
7. Praxe, praxe, praxe: jediný způsob, jak skutečně zvládnout ruský jazyk, je praktikovat jej co nejčastěji. Pravidelně cvičte čtení, psaní, poslech a mluvení, abyste zlepšili své dovednosti.


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir