O Sinhálském Jazyce

Ve kterých zemích se mluví Sinhálským jazykem?

Sinhálština se mluví na Srí Lance a v některých částech Indie, Malajsie, Singapuru a Thajska.

Jaká je historie sinhálského jazyka?

Sinhálský jazyk pochází ze Středního Indoárijského jazyka Pali. Mluvili to osadníci na ostrově Srí Lanka asi od 6. století před naším letopočtem. Samotná Srí Lanka byla centrem buddhismu, které silně ovlivnilo vývoj sinhálského jazyka. S příchodem portugalských a nizozemských obchodníků v 16.století začal jazyk absorbovat cizí slova, zejména slova související s obchodem. Toto pokračovalo v 19.století, kdy byla do Sinhálštiny začleněna anglická a Tamilská slova. V moderní době byla sinhálština standardizována do dvou literárních forem: Sinhala Wijesekara a Sinhala Kithsiri. Jeho oficiální status na Srí Lance se vyvinul spolu s jeho politickým statusem a v roce 2018 se stal jedním ze tří oficiálních jazyků v zemi.

Kdo je 5 nejlepších lidí, kteří nejvíce přispěli k Sinhálskému jazyku?

1. Ananda Coomaraswamy – srílanský učenec, který napsal řadu esejů o sinhálském jazyce a kultuře, například “kritická historie sinhálské literatury” a “Sinhálská gramatika a doslovné složení”.
2. Baddegama Wimalawansa Thero-buddhistický mnich a renomovaný Pali učenec, který byl zodpovědný za oživení používání Pali v sinhálské literatuře a učil Pali mnoha studentům.
3. Walisingha Harischandra-plodný spisovatel a průkopník moderních sinhálských literárních děl, který psal díla jako “Vessanthara Jataka”, “Suriyagoda” a “Kisavai Kavi”.
4. Gunadasa Amarasekara-přijal systém pravopisu ” Grammari Cunchu “pro moderní Sinhálský jazyk a psal romány jako” úl “a”cesta ze sloního průsmyku”.
5. Ediriweera Sarachchandra-přední dramatik, který psal hry jako “Maname” a “Sinhabahu” a byl známý svým kreativním využitím jazyka Sihala a tvůrčího stylu psaní.

Jaká je struktura sinhálského jazyka?

Sinhálština je Jižní Indoárijský jazyk, kterým mluví přibližně 16 milionů lidí na Srí Lance, především etnickou skupinou Sinhala. Jazyk je strukturován tak, že každá slabika má vlastní samohlásku — buď /a/, /ɔ/ nebo /ɯ/. Slova jsou tvořena kombinací souhlásek a samohlásek, přičemž shluky souhlásek jsou běžné. Jazyk má také silný vliv od Pali a sanskrtu, stejně jako slova vypůjčená z portugalštiny, holandštiny a angličtiny. Sinhálština následuje slovosled předmět-objekt-sloveso (SOV) a má bohatý systém honorifics a zdvořilost markery.

Jak se naučit Sinhálský jazyk nejsprávnějším způsobem?

1. Naučte se základní gramatiku a strukturu sinhálského jazyka. Seznamte se s různými částmi řeči, jako jsou podstatná jména, zájmena, slovesa, přídavná jména, příslovce atd.
2. Získejte dobrou knihu sinhálského jazyka, kterou můžete použít jako referenci při studiu. Hledejte knihy, které pokrývají témata, jako jsou slovesa, podstatná jména, časy a idiomy.
3. Najděte rodilého mluvčího jazyka, se kterým budete cvičit. Mít někoho, kdo mluví plynně jazykem, vám pomůže rychle a přesně se naučit nová slova a fráze.
4. Studujte sinhálský slovník. Udělejte si čas, abyste se seznámili se Sinhálskými slovy a jak se používají. Vyhledejte jejich významy ve slovníku a procvičte si jejich psaní.
5. Poslechněte si zvukové nahrávky v Sinhálštině. To vám pomůže zvyknout si na zvuk jazyka a porozumět přízvuku a výslovnosti.
6. Využijte technologii ve svůj prospěch. Existuje mnoho užitečných webů, aplikací a dalších zdrojů, které vám pomohou naučit se jazyk. Využijte je a budete se moci během chvilky naučit Sinhálštinu.


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir