O Slovinském Jazyce

Ve kterých zemích se mluví slovinským jazykem?

Slovinština je úředním jazykem ve Slovinsku a jedním z 23 úředních jazyků Evropské unie. Mluví se také v částech Rakouska, Itálie, Maďarska a Chorvatska.

Jaká je historie slovinského jazyka?

Slovinský jazyk, který je součástí jihoslovanské jazykové rodiny, má kořeny v Proto-slovanském jazyce, který sahá až do 6.století. Raný Slovinský jazyk úzce souvisel se Staroslověnštinou a byl silně ovlivněn německými dialekty kvůli staletím germánské vlády nad částmi dnešního Slovinska. V 19.století Slovinští mluvčí vyvinuli literární slovinštinu a začali ji chápat jako odlišnou od ostatních slovanských jazyků. Během 20. století jazyk podléhal standardizačním procesům a oficiálně se stal známým jako slovinština. Po nezávislosti Slovinska na Jugoslávii v roce 1991 byla Slovinština prohlášena za oficiální jazyk národa. Dnes se odhaduje, že přibližně 2,5 milionu lidí mluví slovinsky jako první jazyk.

Kdo je top 5 lidí, kteří nejvíce přispěli do slovinského jazyka?

1. Jurij Dalmatin (1547-1589): Jurij Dalmatin byl protestantský teolog, překladatel Bible a vydavatel prvního úplného překladu Bible ve slovinštině.
2. Francie Prešeren (1800-1849): Francie Prešeren byl slovinský básník, který je považován za největšího slovinského básníka všech dob. Vyvinul a standardizoval Slovinský jazyk a jako první použil moderní techniky ve slovinské literatuře.
3. Fran Levstik (1831-1887): Fran Levstik byl slovinský spisovatel a učitel, který napsal dvě z nejdůležitějších děl slovinské literatury: Martin Kačur a jeho příběhy z oblasti Kraňska. Tyto práce pomohly standardizovat a modernizovat Slovinský jazyk.
4. Josip Jurčič (1844-1914): Josip Jurčič byl slovinský dramatik, právník a politik, který přispěl k rozvoji slovinského jazyka. Napsal některé z prvních her ve standardní slovinštině a vytvořil mnoho nových slov, která se používají dodnes.
5. Ivan Cankar (1876-1918): Ivan Cankar byl modernistický Slovinský spisovatel, dramatik a básník. Rozvíjel Slovinský jazyk zavedením nových slov a psaním ve stylu, který byl přístupný širšímu publiku.

Jaká je struktura slovinského jazyka?

Slovinština je jihoslovanský jazyk a sleduje obecné strukturální charakteristiky ostatních slovanských jazyků. Je to skloňovací jazyk, což znamená, že slova mění formu v závislosti na tom, jak jsou použita ve větě, a má dvě gramatická pohlaví (mužské, ženské). Slova jsou tvořena přidáním koncovek a předpon, takže stejný kořen lze použít k vytvoření více slov. Slovinština má také složitý systém konjugace sloves a oplývá zdrobnělinami a augmentativy, což z ní činí velmi bohatý a zvučný jazyk.

Jak se naučit Slovinský jazyk nejsprávnějším způsobem?

1. Pokuste se najít lektora nebo absolvovat kurzy: Nejlepší způsob, jak se naučit jazyk, je absolvovat kurzy nebo najmout lektora. Absolvování kurzů vám může pomoci s gramatikou a výslovností, zatímco lektor bude schopen vytvořit personalizovanější přístup k vašemu procesu učení.
2. Sledujte slovinské filmy a televizní pořady: sledování filmů a televizních pořadů ve slovinštině vám pomůže lépe porozumět jazyku. Pokud je to možné, zkuste najít pořady zaměřené na studenty, abyste lépe porozuměli jazyku.
3. Poslouchejte slovinskou hudbu: poslech slovinské hudby vám může pomoci zachytit některá slova používaná v každodenních rozhovorech. Poslech stejných písní znovu a znovu vám může pomoci skutečně pochopit, co se říká a jak je vyjádřeno.
4. Mluvte s rodilým mluvčím: pokud jsou kolem vás rodilí mluvčí slovinštiny, nebojte se je požádat o pomoc. Nejen, že mohou poskytnout pomoc s výslovností a slovní zásobou, ale také pepřit vaše konverzace slangovými a hovorovými výrazy.
5. Používejte online zdroje: existuje spousta online materiálů, jako jsou webové stránky, aplikace, videa a online fóra a blogy, které vám mohou pomoci vylepšit vaši slovinštinu. Nezapomeňte používat internet jako nekonečný zdroj znalostí a praxe.


Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler:

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir